Последни публикации

HR Съвети

Интервюто за работа – част Пета

 

Human-Resources-Interview-MistakesКакво не трябва да правите по време на интервюто за подбор!

 

Да бъдете нечестни

Ако един работодател ви попита: „Знаете ли за ….?“ И отговорът ви е „да“, без наистина да знаете, помнете, че следващият въпрос е почти винаги „Разкажи ми за него.“

Да дъвчете дъвка

Това е проява на лош вкус и демонстрация на неподходящо поведение.

Да пушите

Дори ако интервюиращият го прави и ви предлага цигара.

Да откажете предложението за работа по време на интервюто

Никога не отказвайте предложение за работа, докато не сте имали достатъчно време да помислете за това. Това може да бъде единствената възможност, която ще получите за момента.

Да говорите несвързано

Уверете се, че вашите отговори са кратки и по същество.

Често задавани въпроси по време на интервюто за работа

 • Защо избрахте да завършите този университет, колеж / програма?
 • Защо решихте да започнете работа в…. / напуснахте настоящите и предишните си работодатели?
 • Опишете текущата си позиция в детайли.
 • Опишете какво сте правили по отношение на основните си проекти.
 • Опишете вашия най-добър / лош шеф?.
 • Какъв тип позиция ви интересува?
 • Какви са вашите силни и слаби страни?
 • Защо се интересувате от тази компания / възможности?
 • Какви са основните ви постижения?
 • Какви са вашите дългосрочни цели в личен / професионален / технически план?
 • Подробно опишете рисковете и ключовите технически / бизнес аспекти на вашите проекти .
 • Как ви оценяват вашите началници, колеги, подчинени и клиенти?
 • Опишете онова, което най-много ви харесва/ не ви харесва в настоящата ви работа.
 • Опишете трудна ситуация, пред която сте били изправени и как успяхте да я преодолеете.
 • Какво е възнаграждението ви в момента?
 • Какви са вашите очаквания за възнаграждение?

 

 

 

 

Интервюто за работа – част Четвърта

 

Чек лист за проверка

 • Подчертайте факта защо точно вашата подготовка отговаря напълно на техните нужди.
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа.
 • Приемете предложението, само ако сте готови.
 • Не се обезкуражавайте
 • Опитайте се да преодолеете някои от опасенията.
 • Благодарете на интервюиращия.

 

Изпратете благодарствено писмо на интервюиращия!

(Име на интервюиращия) (Позиция)

(Компания) (Адрес) (Град)

 

Уважаеми (име на интервюиращия):

Благодаря ви за възможността да бъда интервюиран от вас. Нашата дискусия за позицията и (наименование на фирмата) потвърди желанието ми за работа във Вашата фирма. Бях впечатлен от (наименование на фирмата) и възможностите, които обсъдихме. Вярвам, че моите умения и опит биха имали добавена стойност за изпълнението на работата в компанията. Освен това, смятам че етиката в работата ми и ангажираността ще ми позволят да се справя отлично, за позицията за която съм квалифициран.

Благодаря ви отново, че отделихте време да се срещнете с мен и ми предоставихте възможност да науча повече за (наименование на фирмата). Бих приветствал възможността да работя за вашата фирма. Очаквам с нетърпение вашия отговор.

 

С уважение,

(Име) Дата

 

Важно!Изпратете на интервюиращия благодарственото писмо в рамките на следващите 24 часа

Внимание – какво трябва да запомним!

 1. Бъдете ентусиазирани.
 2. Подгответе си въпроси преди интервюто (изследващи компанията и работата).
 1. Дръжте сметка и за невербалните сигнали, които изпращате (стойка, усмивка, ръкостискане, поддържане на контакт с очите, поздрав, жестове и др.)
 1. Слушайте внимателно и говорете ясно. Избягвайте съкращения и специфичен – жаргонен език, който използвате при сегашния си работодател.
 1. Демонстрирайте гъвкавост и откритост към възможностите, предоставени от компанията.
 1. Облеклото ви трябва да е професионално, както и държането ви.
 1. Бъдете навреме.

 

Интервюто за работа – част Трета

Чек лист за проверкаimagesCAQRQGLK

 • Отидете сам
 • Запомнете имената
 • Мислете за езика на тялото
 • Бъдете уверени
 • Слушайте внимателно
 • Говорете позитивно
 • Реагирайте на интервюиращия
 • Дайте кратки отговори

Приключване на интервюто

 • Препотвърдете изискванията и отговорностите на позицията, така както вие ги разбирате и попитайте интервюиращия, дали вашите заключения са правилни. Ако е така, кажете на интервюиращия, че ще бъдете в състояние да решите най-важните предизвикателства на позицията. Още веднъж подчертайте и покажете как вашата подготовка и качества отговарят на техните нужди .
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа! Трябва да демонстрирате ентусиазъм за позицията, за да получите предложение.
 • Ако ви се направи предложение, приемете го само ако сте готови. Не трябва да приемате предложението веднага.
 • Не се обезкуражавайте, ако няма определена оферта отправена към вас или не е обсъждана конкретна заплата . Интервюиращият може би ще иска да се посъветва с висшестоящите или може да поиска да интервюира повече кандидати преди да вземе решение.
 • Попитайте интервюиращия дали бихте могли да предоставите и други доказателства, за да туширате евентуални опасения от негова страна.
 • Благодарете на интервюиращия за отделеното от него време и демонстрирано внимание към вас.

 

Интервюто за работа – част втора

the-academic-job-interviewИнтервюто за работа – част Втора

Чек лист за проверка

 

 • Проучете организацията
 • Подгответе вашите отговори
 • Отидете по-рано
 • Носете CV & препоръки
 • Облечете се подходящо

По време на интервюто

Бъдете сам

 • Не водете приятел, дете, и т.н. Сериозните кандидати не пристигат с антураж!

Запомнете имената на интервюиращите

 • Опитайте се да използвате имената на хората, с които ще разговаряте.
 • Интервюиращите са като всеки друг: те искат да чуят собствените си имена.

Обърнете внимание на езика на тялото

 • Усмихнете се.
 • Ръкувайте се естествено.
 • Уверете се, че използвате често контакт с очите.
 • Седнете изправени.
 • Интервюиращите обикновено предполагат, че начина, по който се справяте сами по време на интервюто, е начина, по който ще се справяте и в работата си. Вашата цел е да демонстрирате както интерес, така и ентусиазъм.

Бъдете уверени

 • Интервюто за работа не е време за скромност.
 • Вашата работа е да се продадете.
 • Не се срамувайте за вашите умения или постижения, но спрете да се хвалите.
 • Увереността и самочувствието могат да бъдат впечатляващи, но арогантността е досадна.

Слушайте внимателно

 • Концентрирайте вниманието си върху това, което интервюиращият казва.
 • Избягвайте да задавате въпроси за теми, които вече са били разгледани.
 • Бъдете в състояние да идентифицирате онези аспекти, които могат да ви помогнат да направите позитивно впечатление.

Говорете положително

 • Не бъдете негативни при описанието си на минали или настоящи работодатели.
 • Негативното отношение може да ви навреди
 • Говорете ясно. Не мънкайте; това на практика говори за липсата на увереност.

Реагирайте на интервюиращия

 • Ако той се шегува, усмихнете се, дори ако това не е смешно.

Дайте кратки отговори

 • Отговаряйте бързо и интелигентно. Разбира се, ако са нужни детайли, вие трябва да ги предоставите.

Задайте на интервюиращия въпроси

 • Дори и интервюиращият да не ви попита: „Имате ли някакви въпроси“, вие трябва да го попитате.

Интервюто за работа – част Първа

jobpostingsВашият пътеводител

 

Това не е честно, но вярно и неизбежно в повечето случаи: най-добрите работни места отиват при кандидатите с най-добрите умения за интервюиране, а не непременно при тези с най-добрата квалификация.

За да получите работата, която искате, трябва да научите правилните техники на интервюиране. Само чрез предприемане на правилните ходове, преди, по време и след интервюто можете да направите впечатление, и да продължите кариерата си.

Вашето представяне по време на интервю за работа е пряко пропорционално на това колко време ще отделите за подготовка. Бъдете подготвени и така ще увеличите шансовете си за получаване на онази работа, която наистина искате.

 

Преди интервюто

Проучете организацията

 • Работодателите уважават кандидати, които правят своите изследвания.
 • Трябва да потърсите информация за организацията и защо искате да работите там.
 • Проверете нейния уебсайт или направете търсене чрез вестници или периодични архиви.
 • Знанието ражда доверие. Колкото повече знаете толкова по-добре за вас.

 

Подгответе Вашите отговори

 • Трябва да знаете какво точно ще кажете за вашите силни страни, слаби страни, и цели.
 • Освен ако не сте изключително уверен в своите вербални умения, напишете и запомнете вашите отговори, а след това се опитайте да ги изговорите.
 • Не надценявайте способността си за импровизация.

 

Отидете по-рано

 • Знаете ли къде ще се провежда интервюто и колко време ще ви отнеме да стигнете до там.
 • Трябва да пристигнете поне 10 минути по-рано, за да намерите подходящото място.

 

Какво трябва да носите със себе си

 • 2 или 3 допълнителни копия на актуалната си автобиография.
 • Списък с референции.
 • Химикал и бележник за водене на записки.

 

Облечете се подходящо и действайте по подходящ начин

 • Професионалният и добре поддържан външен вид е от решаващо значение.
 • Ентусиазмът е едно от най-важните качества при интервюто за работа.
 • Демонстрирайте положителна нагласа.

 

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част IV

creativity1-200x150

 1. Впечатлението за дадена фирма обикновено се създава през първите 30 – 60 сек. и после трудно се променя.
 2. Впечатлението за даден служител се формира през първите 20 секунди от контакта. И това първо впечатление е толкова трайно и определящо, че то именно въздейства върху клиента за вземането му на решение дали да посети пак тази фирма или не.
 3. 71 % от решенията за закупуване се вземат на чисто емоционална /субективна/ основа, а не на рационална /обективна/ основа.
 4. Като цяло, компаниите губят 50% от клиентите си на всеки 5 години.

 

Когато клиентът купува, това е сигнал, че добре работим. Когато клиентът не купува, това е сигнал, че лошо работим. Поведението на клиента в нашата фирма и извън нея е най-точното оценяване на нашата работа.

Често обаче се срещат фирми, чиито служители не вземат предвид клиента или не им „пука” за него. Един такъв служител ще накара клиента да напусне фирмата и да се насочи към конкуренцията, където ще бъде добре приет. Когато обаче служителят подобри своето отношение към клиента, то той демонстрира лоялност към него и клиентът ще има желание да закупи продукта или услугата и да се върне пак, а, ако е общителен, ще препоръча горещо фирмата на свои добри приятели / познати.

 

 

 

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част III

Sales-force

 1. 98% от недоволните клиенти никога не се оплакват, те просто не се връщат във фирмата.
 2. 68 % от клиентите напускат фирмата поради липса на контакт, а не поради други причини.
 3. 75% от негативните преживявания на клиентите нямат нищо общо със закупения продукт.
 4. Клиентът запомня по-трайно не продукта, който купува, а начина, по който е обслужен.
 5. 80% от фирмите казват, че имат отлично обслужване на клиентите, но само 54% от клиентите го потвърждават.

Първомайски съвети

 1. Организирай труда си така, че да не се трудиш.
 2. Работи с мотивацията, че се трудиш за себе си, а не за фирмата.
 3. Работата превърни в почивка, а почивката в удоволствие.
 4. Бори се не за работа, а за заплата.
 5. Оценявай усилията на колегите да поемат твоите задължения.
 6. Проявявай активност в рапортуване на свършеното от екипа.
 7. Превърни максимата „Един за всички, всички за един!” в „Един за началството, всички за мен!”
 8. Помни, че работата не е заек да избяга, а за зайците трябва ловен билет.
 9. Чувствай се на работното си място така, както се чувстваш в къщи – пивко, сънливо и релаксиращо.
 10. Не забравяй, че трудът краси човека, но някои са си природно красиви.
 11. Който работи, той греши, а който не работи, е безгрешен. Защо да се очерняш с грешки?
 12. Повтаряй си, че с края на работното време не свършва, а започва светът.

 

 

Reinvent Your Business

Cultural awareness, integration of worldviews, products and ideas, amalgamate naturally in today’s successful businesses. Consequently, to be successful in today’s fast paced, ‘globalized’ professional realm, organizations must reinvent themselves. Failure to reinvent could significantly shorten the life span of any organization. According to Matthew Olson and Derek Van Bever, organizations have less then 10% to recover should they fail to reorganize. Two thirds of stalled companies’ fail, and may face bankruptcy. Even the most successful businesses must find ways to reinvent themselves periodically to create opportunities for growth. For example, organizations such as Tiffany & Co, have implemented a successful business model and reinvention strategies for the past 175 years.

The problem is that many organizations invest a significant amount of energy simply ‘managing’ their business financial S curve where profitability is slow, ascends rapidly, and tapers off. This type of a business model is a temporary guideline but is not the practice of successful organizations, and lead to a state of panic in a stagnant market. According to research conducted by Nunes and Breene, successful organizations are proactive in their practice and ‘fix what isn’t appear to be broken’.  To succeed today, businesses and organizations must expand their focus and look beyond the financial S curve. To achieve this, businesses must turn to organizations that have defined successful guidelines. The three components of a successful business are:

 1. Know your competition
 2. Reinvent and renew capabilities
 3. Well designed employee selection practice

Success in a global economy is plausible if organizations are capable of applying a business model that will lead them to a successful path. Be proactive, not reactive, and you will certainly be on your way to success in today’s demanding global market.

 

 

 

 

 

Как да се справя с липсата на време на работното място?

Има една „крилата” мисъл:

„Лошата новина е, че времето лети. Добрата новина е, че вие сте Пилотът!”

Майкъл Алшулер

 

Въпреки намаления обем на услуги и продукти, дължащ се на кризата, всички имаме много работа на работните места и се задъхваме от недостиг на време. Парадоксално, но факт.

„Епсилон” има няколко простички, но житейски изпитани правила:

 1. Поставяйте си правилните цели в краткосрочен и дългосрочен план.
 2. Правете си поне седмичен и дневен план.
 3. Различавайте спешните от важните неща.
 4. Давайте приоритет не на спешните, а на важните неща.
 5. Организирайте работното си място с цел икономия на време.
 6. Ако трябва, подобрете знанията си по обслужване на техниката, с която работите ежедневно.
 7. Научете се да се борите с нагласата „отлагане”.
 8. Научете се да казвате „не” в определени моменти.
 9. Делегирайте отговорности на колеги и подчинени.
 10. Не бъдете машина тип „перпетум мобиле”, правете паузи в работния ритъм.
 11. След изпълнение на по-сложна задача, се възнаградете с авто-похвала.
Последни публикации