Последни публикации

Работа

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

Ref. VK – 09

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Проектира и разработва нови конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи;
 • Участва в разработването на конструкторски и текстови документи в процеса на разработване и производство на изделието;
 • Изготвя пълни изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация;
 • Изучава и прилага необходимите стандарти и нормативни документи;
 • Изготвя анализ с технически разчети и оценка на технико-икономическата ефективност на разработките.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Да има висше техническо образование;
 • Да познава и да има основни познания за работа със софтуерни програми Solid Works или NX3/NX4/;
 • Да има теоретични познания по техническо чертане и конструиране (допускови полета, размерни вериги и др);
 • Желателно е да владее западен език;
 • Умения за работа в екип, комуникативност , инициативност, лоялност, отговорност, възприемчивост и др.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
 • Подпомагане на транспортните разходи.
 • Работа в бързо развиваща се компания.
 • Възможност за професионално израстване.

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Копия /сканирани/ на дипломи, сертификати, лицензи, препоръки и др., подкрепящи кандидатурата, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg/

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефон:

088 /845 28 38

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 12

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвяне и на технологичната документация съгласно стандартите на компанията;
 • Следене, прогнозиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Изграждане, оборудване и оптимизиране на работни места и процеси;
 • Разработка на проекти за разширяване и /или оптимизиране на съществуващите производствени мощности;
 • Въвеждане на нови производствени технологии;
 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Образование – висше в областта на машиностроенето и технологиите или сходна специалност;
 • Владеене на английски или немски език;
 • Познания и опит в работата с CAD системи и MS Office е предимство;
 • Опит в производствени и технологични процеси – минимум 3 години;
 • Комуникативност и инициативност;
 • Умения за организиране и контролиране на работния процес.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Сканирани страници от дипломите за образование;
 3. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 05

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвя технологични карти на изделия и следи за тяхното изпълнение;
 • Участва в процеса на оптимизация на изделията;
 • Спазва производствения план;
 • Анализира и проверява изработените изделия.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше техническо образование – специалност електроника, мехатроника, автоматика или електротехника;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език – предимство;
 • Предишен опит по специалността – предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност;
 • Комуникативност.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Подпомагане на транспортните разходи;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Сканирани страници от дипломите за образование;
 4. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

Последни публикации