Последни публикации

Обучения

Обучение в Пазарджик и Гоце Делчев

OLYMPUS DIGITAL CAMERATема „Фирмено поведение. Корпоративна социална отговорност. Бизнес-етика.“ в рамките на Проект на Българската Търговско-промишлена палата „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“, осъщестяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За повече снимки натиснете отдолу! Read the rest of this entry »

Обучение на втора група от РЕКИЦ „Читалища” – гр. Пазарджик

На 10.02.2012 год. се проведе обучение на втора група от РЕКИЦ „Читалища”  – гр. Пазарджик на тема „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа-шампион” в рамките на половин работен ден. Обучението бе осъществено в рамките на създадените партньорски отношения на РЕКИЦ „Читалища” с „Епсилон ЧК” – ООД и КРИБ – гр. Пазарджик.

Групата съставляваше 12 човека. Обучителите от „Епсилон ЧК” бяха разпределили теорията и практиката в съотношение  30 : 70 %. По този начин програмата бе основно наситена с примери, дискусии и практически занятия, които илюстрираха ясно и категорично стъпка по стъпка поднесената теория. Общата оценка на участниците за проведеното обучение е изключително висока – 5,8 по шестобалната система.

Тъй като повечето от преминалите обучението смятат темата за изключително полезна и актуална, ръководствата на партниращите си дружества се уговориха за надграждащо обучение след Великденските празници с по-голяма продължителност и по възможност извън Пазарджик.

До нови срещи!

Обучение на РЕКИЦ „Читалища” – гр. Пазарджик

На 09.12.2011 год. бе проведено обучение на РЕКИЦ „Читалища”  – гр. Пазарджик на тема „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа-шампион” в рамките на половин работен ден. Обучението бе изпълнение на инициатива, поета на проведената в Пазарджик Борса на проекти и идеи. Партньор на „Епсилон ЧК”  в реализирането на обучението бе КРИБ – гр. Пазарджик, и по-точно неговият регионален координатор г-н Тодор Пройчев.

Тъй като обучението съвпадаше с предколедните приготовления, организаторите вложиха празничен акцент в декорирането на залата. Това допълнително подобри настроението на участниците. Групата съставляваше 13 човека. Тренерите на „Епсилон ЧК” бяха подготвили малко теоретичен материал – 30 %. Останалата част бе наситена с практически занятия, които доказваха ясно и категорично стъпка по стъпка поднесената теория. Участващите в обучението се убедиха, дори в рамките на толкова ограничено време, в силата на екипността и ключовата й роля за постигане на успехи от индивида, екипа и фирмата като цяло.Общата оценка на участниците за проведеното обучение е изключително висока – 5,7 по шестобалната система. През февруари същото обучение ще бъде повторено за втора група от РЕКИЦ „Читалища”. До нови срещи!

Последни публикации