Последни публикации

За нас в медиите

Публикувано в „Па-медия”:

На 1 и 2 юни 2012 год. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, съвместно с КРИБ – Пазарджик организират Информационен ден под надслов „Проектът на КРИБ – поглед върху развитието на човешките ресурси в региона” с цел проследяване напредъка на Проекта „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност за периода 2010-2013”. В продължение на два дни в хотел „Перелик Палас” в с. Стойките, общ. Смолян участниците във форума ще се запознаят с приоритетите на европейските стратегии и перспективите за развитие на човешките ресурси. Ще имат възможност да поставят въпроси и получават отговори за бъдещето на човешкия потенциал, нагласите и предизвикателствата при прилагането на добрите практики.  В дискусията по проблеми на ефективното сътрудничество между работодателите и представителите на местната власт и образователните заведения в региона ще се включи и РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик с гледната точка на читалищата като партньори в посредничество между бизнеса и образованието по места.

Read the rest of this entry »

Второ обучение в РЕКИЦ, отразено от Па-медия на 06.02.2012 год.

Предстои  да бъде обучена втората група  от 15 читалищни секретари от област Пазарджик.  Вторият тур на пилотното обучение  „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа-шампион” ще се проведе на 10.02.2012 год. /петък/ от 13.00 ч. в Залата на Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев”. Ще бъде водено от тренери от фирма „Епсилон ЧК” – ООД.

Обучението  цели да предизвика промяна в ефективността  на работата, която да тръгне от конкретната  личност като положителна нагласа  за това, че успехът в голяма степен зависи от самия теб и екипността е ключова предпоставка за постигане на успехи. Тренингът ще помогне за подобряване самочувствието и настроението на участниците в него в следпразничния период.

Поканата за участие в семинарното  занятие предизвика любопитство  и положителна нагласа сред  читалищни секретари, които предстои да бъдат обучени.

Обучението  се реализира с участието на КРИБ – гр. Пазарджик като част от инициатива поета на Борсата на проекти и идеии през юни 2011 г., в която участва и РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик.

Публикация в „Па-медия”

Региоален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Пазарджик в партньорство с фирма „Епсилон ЧК”

      ООД и КРИБ – Пазарджик организират обучение по екипност за 15 читалищни секретари от Областта. Пилотното обучение на тема „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа – шампион”  ще се проведе на  9 декември 2011 г. /петък / от 13.30 ч. в обучителната зала на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” гр. Пазарджик. Търсеният ефект е участниците в тренинга да приемат думата екипност, не като моден термин, а като ключова предпоставка за постигане на успехи, такива, които зависят в голяма степен от личността. Тренерите от фирма „Епсилон ЧК” – ООД обещават на всеки обучаващ „да отвори очите си за някои простички, но страшно полезни неща”, които да подобрят самочувствието и настроението в предпразничните дни.

И стават „чудеса” по Коледа. Обучаващата институция ще направи този тренинг безвъзмездно, дори ще го повтори в началото на 2012 г за още 15 читалищни секретари.

Обучението за работа в екип е изключително полезно за ефективността на работата и за самочувствието на отделната личност. Именно признанието от екипа и професионалната гилдия е онова, което формира високата самооценка на индивида. Психолозите препоръчват такива обучения да се провеждат периодично.  Но …. откъде пари и за това в  „отънелия” до скъсване читалищен бюджет и то в края на една тежка и началото на …. дано не по-тежка финансова година?

Благодарност от РЕКИЦ „Читалища”- Пазарджик  на фирма „Епсилон ЧК” – ООД и КРИБ – Пазарджик за доброто партньорство и съпричастността към читалищната идея.

 

 

 

 

ИНФОРМИРА: Радка Енчева-Кочева, експерт в РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик

Последни публикации