Последни публикации

Author Archive

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

Ref. VK – 09

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Проектира и разработва нови конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи;
 • Участва в разработването на конструкторски и текстови документи в процеса на разработване и производство на изделието;
 • Изготвя пълни изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация;
 • Изучава и прилага необходимите стандарти и нормативни документи;
 • Изготвя анализ с технически разчети и оценка на технико-икономическата ефективност на разработките.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Да има висше техническо образование;
 • Да познава и да има основни познания за работа със софтуерни програми Solid Works или NX3/NX4/;
 • Да има теоретични познания по техническо чертане и конструиране (допускови полета, размерни вериги и др);
 • Желателно е да владее западен език;
 • Умения за работа в екип, комуникативност , инициативност, лоялност, отговорност, възприемчивост и др.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
 • Подпомагане на транспортните разходи.
 • Работа в бързо развиваща се компания.
 • Възможност за професионално израстване.

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Копия /сканирани/ на дипломи, сертификати, лицензи, препоръки и др., подкрепящи кандидатурата, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg/

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефон:

088 /845 28 38

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 12

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвяне и на технологичната документация съгласно стандартите на компанията;
 • Следене, прогнозиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Изграждане, оборудване и оптимизиране на работни места и процеси;
 • Разработка на проекти за разширяване и /или оптимизиране на съществуващите производствени мощности;
 • Въвеждане на нови производствени технологии;
 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Образование – висше в областта на машиностроенето и технологиите или сходна специалност;
 • Владеене на английски или немски език;
 • Познания и опит в работата с CAD системи и MS Office е предимство;
 • Опит в производствени и технологични процеси – минимум 3 години;
 • Комуникативност и инициативност;
 • Умения за организиране и контролиране на работния процес.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Сканирани страници от дипломите за образование;
 3. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 05

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвя технологични карти на изделия и следи за тяхното изпълнение;
 • Участва в процеса на оптимизация на изделията;
 • Спазва производствения план;
 • Анализира и проверява изработените изделия.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше техническо образование – специалност електроника, мехатроника, автоматика или електротехника;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език – предимство;
 • Предишен опит по специалността – предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност;
 • Комуникативност.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Подпомагане на транспортните разходи;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Сканирани страници от дипломите за образование;
 4. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

Интервюто за работа – част Трета

Чек лист за проверкаimagesCAQRQGLK

 • Отидете сам
 • Запомнете имената
 • Мислете за езика на тялото
 • Бъдете уверени
 • Слушайте внимателно
 • Говорете позитивно
 • Реагирайте на интервюиращия
 • Дайте кратки отговори

Приключване на интервюто

 • Препотвърдете изискванията и отговорностите на позицията, така както вие ги разбирате и попитайте интервюиращия, дали вашите заключения са правилни. Ако е така, кажете на интервюиращия, че ще бъдете в състояние да решите най-важните предизвикателства на позицията. Още веднъж подчертайте и покажете как вашата подготовка и качества отговарят на техните нужди .
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа! Трябва да демонстрирате ентусиазъм за позицията, за да получите предложение.
 • Ако ви се направи предложение, приемете го само ако сте готови. Не трябва да приемате предложението веднага.
 • Не се обезкуражавайте, ако няма определена оферта отправена към вас или не е обсъждана конкретна заплата . Интервюиращият може би ще иска да се посъветва с висшестоящите или може да поиска да интервюира повече кандидати преди да вземе решение.
 • Попитайте интервюиращия дали бихте могли да предоставите и други доказателства, за да туширате евентуални опасения от негова страна.
 • Благодарете на интервюиращия за отделеното от него време и демонстрирано внимание към вас.

 

Великден

изтеглен файлНека в тези дни на размисъл за непреходното величие на саможертвата и човеколюбието да размислим за онези наши ежедневни малки мисли и постъпки, които ни правят велики! Нека тези мисли и постъпки да отприщят пролетно-пълноводния прилив на вярата, добротата, вдъхновението и самоусъвършенстването! Нека да  бъдем велики в малките неща и малки във великите неща!

Благословени мисли и постъпки в живота и успешни начинания в бизнеса!

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част IV

creativity1-200x150

 1. Впечатлението за дадена фирма обикновено се създава през първите 30 – 60 сек. и после трудно се променя.
 2. Впечатлението за даден служител се формира през първите 20 секунди от контакта. И това първо впечатление е толкова трайно и определящо, че то именно въздейства върху клиента за вземането му на решение дали да посети пак тази фирма или не.
 3. 71 % от решенията за закупуване се вземат на чисто емоционална /субективна/ основа, а не на рационална /обективна/ основа.
 4. Като цяло, компаниите губят 50% от клиентите си на всеки 5 години.

 

Когато клиентът купува, това е сигнал, че добре работим. Когато клиентът не купува, това е сигнал, че лошо работим. Поведението на клиента в нашата фирма и извън нея е най-точното оценяване на нашата работа.

Често обаче се срещат фирми, чиито служители не вземат предвид клиента или не им „пука” за него. Един такъв служител ще накара клиента да напусне фирмата и да се насочи към конкуренцията, където ще бъде добре приет. Когато обаче служителят подобри своето отношение към клиента, то той демонстрира лоялност към него и клиентът ще има желание да закупи продукта или услугата и да се върне пак, а, ако е общителен, ще препоръча горещо фирмата на свои добри приятели / познати.

 

 

 

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част III

Sales-force

 1. 98% от недоволните клиенти никога не се оплакват, те просто не се връщат във фирмата.
 2. 68 % от клиентите напускат фирмата поради липса на контакт, а не поради други причини.
 3. 75% от негативните преживявания на клиентите нямат нищо общо със закупения продукт.
 4. Клиентът запомня по-трайно не продукта, който купува, а начина, по който е обслужен.
 5. 80% от фирмите казват, че имат отлично обслужване на клиентите, но само 54% от клиентите го потвърждават.

Работа в екип

 от Албена Хараланова

 Globus-1

Умението за работа в екип присъства в почти всички обяви на работодателите. Често съм се питала какво се влага в този израз и съответно в очакванията от потенциален кандидат за работа. Как се преценява реално дали конкретен човек има способност да работи с други хора? Дали само добрите комуникативни умения добринасят за успешно взаимодействие в един „отбор”? Кои лични качества са нужни, за да си екипен „играч”?

В създаването на екип има условно двама участници. Водещият е ръководителят. Капитанът, който задължително има поглед върху общата картина, както в професионален, така и в личностен план.

Отличната професионална подготовка на ръководителя, амбицията да се развива и да успява, способността да мотивира дали са достатъчни, за да създаде работещ екип?

Всичко това след размисли в годините ме доведе до разбирането, че е нужна емпатия и далновидност, за да се плава заедно в правилна посока. Нужна е ценностна система, включваща качествата търпение, честност, разбиране и откритост, умение за слушане с разбиране и споделяне на опит и трудолюбие, които служат за пример и мотивация. Мащабът на водача определя и избора на екипаж. Воден ли е от вътрешното знание, че давайки-получава, то и подборът ще е с най-високо качество.

Другият участник в процеса са всички членове на борда. Може да са креативни, свободомислещи, самодисциплинирани, с отличен нюх и талант в професията, но е нужно да следват посоката, зададена от капитана. Често се случва да говорят на един език, а реално да не се разбират, бидейки частица от общото – екип.

Нужно е слушане с разбиране от една страна, чуваемост от друга, яснота и поставяне на общото над личното. Очевидно е, че ако познаваш само един език, то единствено с него ще се изразяваш. Нивото на осъзнатост, широтата на периферното зрение са безценни съставки, за да създадеш или участваш в един успешен отбор.

Важно е всички на кораба да творят в радост и с осъзната вяра, че всеки е важен и ползотворен за постигане на крайната цел.

Когато успехът на колегата е и твой успех, а проблемът – общ, има работа в екип и плодовете от съвместния труд са сочни и узрели.

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част II

 1. Едва 60% от търговците правят опит за допълнителна продажба.
 1. 73 % от клиентите изказват на глас пет или повече възражения /нещо не им е ясно, нещо ги притеснява или не им харесва, не са сигурни напълно/, преди да вземат решение за покупката или поръчката.
 2. 92 % от продавачите / търговците се отказват след 4 възражения от страна на клиента, като само 8 % от продавачите не се отказват и продължават да продават.
 3. Само 1 от 10 отговора на клиента “не” означава категорично взето решение за некупуване. Останалите  9 отговора означават колебание, липса на достатъчно информация или яснота за параметрите, качеството, ценовите условия, гаранционния срок, срок на доставката  на стоката и т. н.images 56

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част I

„Има само един шеф – Клиентът! Той може да уволни всеки в една компания – от президента до работника, просто като даде парите си на друго място. ”

                                                                                                                                   Сам Уолтън,  основател на веригата  магазини Wall-Mart

 

images 58Поведението на търговеца към клиента е ключов елемент за устойчивост на бизнеса.

Коя фирма може да съществува без клиента си? Никоя.

Всички бизнесмени знаят, че клиентът е сърцето на всяка бизнес – дейност. Именно заради него ние продаваме, развиваме се, разработваме стратегии, внедряваме нови технологии, продукти, стандарти. Той е като горивото за един автомобил – без него автомобилът няма да тръгне.

Реалната практика е доказала, че отличният търговец може да спаси фирмата от финансови проблеми, от стагнация, дори от фалит, да я тласне към стабилизация, устойчивост, просперитет и разрастване. Но отличен търговец не значи единствено да познава продукта, който продава. Отличният търговец трябва images 60преди всичко да познава тънкостите на онова невидимо, но златно изкуство за въздействие и убеждаване на клиента.

В процеса на подготовката ми за обучение по продажби стигнах до 16 шокиращи цифри относно значението на поведението на търговеца към клиента. Тези данни в по-голямата си част са резултат от официални световни проучвания, проведени през 2012 – 2013 год. Тъй като тези данни шокираха и мене, въпреки че осъзнавах значимостта на поведението на търговеца към клиента, реших да ги споделя с вас.

И така:

 1. Търсенето на нови клиенти е 7 пъти по-скъпо от запазването на съществуващите клиенти.
 2. Само един от петима клиенти купува или поръчва доброволно, по своя инициатива. Останалите четирима купуват по инициатива на продавача / търговеца.
 3. Едва 25% от търговците успяват да разберат потребностите на клиента, а 10%  от тях правят предложение, отговарящо на тях.

 

 

 

Последни публикации