Последни публикации

Archive for май 2015

Интервюто за работа – част Четвърта

 

Чек лист за проверка

 • Подчертайте факта защо точно вашата подготовка отговаря напълно на техните нужди.
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа.
 • Приемете предложението, само ако сте готови.
 • Не се обезкуражавайте
 • Опитайте се да преодолеете някои от опасенията.
 • Благодарете на интервюиращия.

 

Изпратете благодарствено писмо на интервюиращия!

(Име на интервюиращия) (Позиция)

(Компания) (Адрес) (Град)

 

Уважаеми (име на интервюиращия):

Благодаря ви за възможността да бъда интервюиран от вас. Нашата дискусия за позицията и (наименование на фирмата) потвърди желанието ми за работа във Вашата фирма. Бях впечатлен от (наименование на фирмата) и възможностите, които обсъдихме. Вярвам, че моите умения и опит биха имали добавена стойност за изпълнението на работата в компанията. Освен това, смятам че етиката в работата ми и ангажираността ще ми позволят да се справя отлично, за позицията за която съм квалифициран.

Благодаря ви отново, че отделихте време да се срещнете с мен и ми предоставихте възможност да науча повече за (наименование на фирмата). Бих приветствал възможността да работя за вашата фирма. Очаквам с нетърпение вашия отговор.

 

С уважение,

(Име) Дата

 

Важно!Изпратете на интервюиращия благодарственото писмо в рамките на следващите 24 часа

Внимание – какво трябва да запомним!

 1. Бъдете ентусиазирани.
 2. Подгответе си въпроси преди интервюто (изследващи компанията и работата).
 1. Дръжте сметка и за невербалните сигнали, които изпращате (стойка, усмивка, ръкостискане, поддържане на контакт с очите, поздрав, жестове и др.)
 1. Слушайте внимателно и говорете ясно. Избягвайте съкращения и специфичен – жаргонен език, който използвате при сегашния си работодател.
 1. Демонстрирайте гъвкавост и откритост към възможностите, предоставени от компанията.
 1. Облеклото ви трябва да е професионално, както и държането ви.
 1. Бъдете навреме.

 

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

Ref. VK – 09

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Проектира и разработва нови конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи;
 • Участва в разработването на конструкторски и текстови документи в процеса на разработване и производство на изделието;
 • Изготвя пълни изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация;
 • Изучава и прилага необходимите стандарти и нормативни документи;
 • Изготвя анализ с технически разчети и оценка на технико-икономическата ефективност на разработките.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Да има висше техническо образование;
 • Да познава и да има основни познания за работа със софтуерни програми Solid Works или NX3/NX4/;
 • Да има теоретични познания по техническо чертане и конструиране (допускови полета, размерни вериги и др);
 • Желателно е да владее западен език;
 • Умения за работа в екип, комуникативност , инициативност, лоялност, отговорност, възприемчивост и др.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
 • Подпомагане на транспортните разходи.
 • Работа в бързо развиваща се компания.
 • Възможност за професионално израстване.

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Копия /сканирани/ на дипломи, сертификати, лицензи, препоръки и др., подкрепящи кандидатурата, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg/

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефон:

088 /845 28 38

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 12

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвяне и на технологичната документация съгласно стандартите на компанията;
 • Следене, прогнозиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Изграждане, оборудване и оптимизиране на работни места и процеси;
 • Разработка на проекти за разширяване и /или оптимизиране на съществуващите производствени мощности;
 • Въвеждане на нови производствени технологии;
 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Образование – висше в областта на машиностроенето и технологиите или сходна специалност;
 • Владеене на английски или немски език;
 • Познания и опит в работата с CAD системи и MS Office е предимство;
 • Опит в производствени и технологични процеси – минимум 3 години;
 • Комуникативност и инициативност;
 • Умения за организиране и контролиране на работния процес.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Сканирани страници от дипломите за образование;
 3. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 05

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвя технологични карти на изделия и следи за тяхното изпълнение;
 • Участва в процеса на оптимизация на изделията;
 • Спазва производствения план;
 • Анализира и проверява изработените изделия.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше техническо образование – специалност електроника, мехатроника, автоматика или електротехника;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език – предимство;
 • Предишен опит по специалността – предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност;
 • Комуникативност.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Подпомагане на транспортните разходи;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Сканирани страници от дипломите за образование;
 4. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

Интервюто за работа – част Трета

Чек лист за проверкаimagesCAQRQGLK

 • Отидете сам
 • Запомнете имената
 • Мислете за езика на тялото
 • Бъдете уверени
 • Слушайте внимателно
 • Говорете позитивно
 • Реагирайте на интервюиращия
 • Дайте кратки отговори

Приключване на интервюто

 • Препотвърдете изискванията и отговорностите на позицията, така както вие ги разбирате и попитайте интервюиращия, дали вашите заключения са правилни. Ако е така, кажете на интервюиращия, че ще бъдете в състояние да решите най-важните предизвикателства на позицията. Още веднъж подчертайте и покажете как вашата подготовка и качества отговарят на техните нужди .
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа! Трябва да демонстрирате ентусиазъм за позицията, за да получите предложение.
 • Ако ви се направи предложение, приемете го само ако сте готови. Не трябва да приемате предложението веднага.
 • Не се обезкуражавайте, ако няма определена оферта отправена към вас или не е обсъждана конкретна заплата . Интервюиращият може би ще иска да се посъветва с висшестоящите или може да поиска да интервюира повече кандидати преди да вземе решение.
 • Попитайте интервюиращия дали бихте могли да предоставите и други доказателства, за да туширате евентуални опасения от негова страна.
 • Благодарете на интервюиращия за отделеното от него време и демонстрирано внимание към вас.

 

Последни публикации