Последни публикации

Archive for август 2014

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част I

„Има само един шеф – Клиентът! Той може да уволни всеки в една компания – от президента до работника, просто като даде парите си на друго място. ”

                                                                                                                                   Сам Уолтън,  основател на веригата  магазини Wall-Mart

 

images 58Поведението на търговеца към клиента е ключов елемент за устойчивост на бизнеса.

Коя фирма може да съществува без клиента си? Никоя.

Всички бизнесмени знаят, че клиентът е сърцето на всяка бизнес – дейност. Именно заради него ние продаваме, развиваме се, разработваме стратегии, внедряваме нови технологии, продукти, стандарти. Той е като горивото за един автомобил – без него автомобилът няма да тръгне.

Реалната практика е доказала, че отличният търговец може да спаси фирмата от финансови проблеми, от стагнация, дори от фалит, да я тласне към стабилизация, устойчивост, просперитет и разрастване. Но отличен търговец не значи единствено да познава продукта, който продава. Отличният търговец трябва images 60преди всичко да познава тънкостите на онова невидимо, но златно изкуство за въздействие и убеждаване на клиента.

В процеса на подготовката ми за обучение по продажби стигнах до 16 шокиращи цифри относно значението на поведението на търговеца към клиента. Тези данни в по-голямата си част са резултат от официални световни проучвания, проведени през 2012 – 2013 год. Тъй като тези данни шокираха и мене, въпреки че осъзнавах значимостта на поведението на търговеца към клиента, реших да ги споделя с вас.

И така:

  1. Търсенето на нови клиенти е 7 пъти по-скъпо от запазването на съществуващите клиенти.
  2. Само един от петима клиенти купува или поръчва доброволно, по своя инициатива. Останалите четирима купуват по инициатива на продавача / търговеца.
  3. Едва 25% от търговците успяват да разберат потребностите на клиента, а 10%  от тях правят предложение, отговарящо на тях.

 

 

 

Последни публикации