Последни публикации

Archive for май 2014

Невключване на служител в дадено обучение

human-resources-mainВъпрос № 19 от анонимен търговски представител: Фирмата, в която работя, се намира в столицата. Аз обаче съм регионален търговски представител и нямам офис. Работя, обикаляйки моя регион, а ако имам някаква офис работа – върша си я от къщи. Чух наскоро, че в централата им провеждали  обучение по нови техники за привличане на клиенти. Попитах шефа Човешки ресурси защо не бях включен. Отговорът й беше, че не съм от централния офис в София. Стана ми обидно. Прави ли са ли не? 

Отговор: Не, не са прави. В Кодекса на труда има нов член 107о, в сила от 2011 год., който гласи:  „Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя, и са обект на същата политика на оценка.”Някои работодатели и ръководители отдели Човешки ресурси все още не го знаят, поради което не го и спазват. Съветвам ви да попитате отново, запазвайки добрия тон, на каква база са определени участниците в обучението. Възможно е да е подбрана целева група по определени показатели:

–   Ниски обеми на продажбите, реализирани от търговците;

–   Намаляващ брой активни клиенти;

–   Недостатъчен брой пасивни клиенти;

–   Слабо позициониране на дадените продукти на дадени пазари и др.

Ако вие сте извън тази целева група поради добри продажби, то съображенията са ясни и логични. Но ако темата, въпреки вашите отлични резултати, е интересна за вас, можете да помолите мениджър Човешки ресурси да организира една среща с няколко от участниците в обучението, които в удобно време да споделят наученото с вас, а и с други неприсъствали на тренинга. Добре е вашите колеги, които ще влязат в ролята на тренери, предварително да приготвят и копие на лекционния материал за вас. Така препредаването на усвоените знания ще е по-ефективно.  В някои фирми  вътрешната им политика по развитие и управление на човешкия капитал изисква задължението след  участие в дадено обучение присъствалите да представят общ доклад. Същият съдържа най-ценното от обучението, а така също и конкретни предложения и препоръки за фирмата в светлината на наученото. Този доклад по принцип се намира на разположение за всички интересуващи се в специална папка в отдел „Развитие и обучение на персонала” /ако има такъв/ или в отдел Човешки ресурси. Може да се запознаете с такъв доклад /ако има подобна практика във вашата фирма/ предварително. В някои фирми  въпросните  доклади от обучения са поместват в специално меню „Архив от учебни материали” в интранет-сайта на фирмата. Така всеки служител, имайки достъп до сайта, може да почерпи знания от тях.

Но ако няма изисквания към избора на участниците в проведеното обучение и тази тема е ключово важна за подобряване на вашето трудово представяне, имате право да се обърнете официално в писмен вид към управителя на фирмата с молба да бъдете включен в такова обучение, пък и макар с друга група от друга фирма. Разбира се, позовете се във вашата молба на посоченото по-горе нормативно основание.

 

 

 

Последни публикации