Последни публикации

Archive for април 2013

Готови специалисти отвън или отглеждането им във фирмата

Въпрос № 18 от анонимен собственик на производствена фирма: От опит зная, че обучението и развитието на определени служители струва доста скъпо. Като собственик на фирма, обръщам огромно значение на всеки разход. Обяснете ми дали не ми е по-изгодно да наема готови, обучени и оформени професионалисти, вместо да развивам свои?

Отговор: Отговорът не може да бъде еднозначен. Нужна е повече конкретика.

По принцип, много по-евтино /дори в пъти по-евтино/  е за фирмата  да отгледа свои таланти, отколкото да ги привлече отвън. Да не говорим за ефекта на допълнително мотивиране на персонала при възможности за вътрешни преназначения.   Но има изключения, при които за дадена фирма в даден момент е финансово непосилно да обучи даден специалист така, че да придобие нужните знания, умения, опит, нагласи. Тогава, разбира се, че се насочваме към така наречения подход „лов на глави”, т. е. открадване, „отмъкване” на експерт или „мозък” /както е прието да се казва/ от друга компания.

Но този подход „ловуване на глави” крие известни рискове и трябва да се предприема по мое собствено мнение само в добре обмислени и изключителни случаи. Да не се получи така, че икономисвайки разходи, се спечелваме неподозирани проблеми, които могат да ни струват солено! Те могат да бъдат:

–          Несъвпадение на ценностите на новия служител с фирмените ценности;

–          Очаквания за непрекъснато нарастване на възнаграждението;

–          „Извиване на ръцете на работодателя” поради осъзнаването за наличието на уникални за фирмата умения;

–          Нелоялност към новата фирма;

–          Несработване с екипа;

–          Нежелание за споделяне на своите знания и умения;

–          Изтичане на информация към предишния работодател и др.

Така че – предпазливо и добре разчетено.

Последни публикации