Последни публикации

Archive for януари 2013

Наказание за служител, неприсъствал на обучение

Въпрос № 17 от анонимен  Началник смяна: Мога ли да предложа за наказание по Кодекса на труда служител, който не присъства на обучение по компютърна грамотност, провеждано в ден, явяващ се почивен за нашата смяна? Обучението се налага поради въвеждане на система САП.

Отговор: Да, можете. Преди 2009 год. това не беше възможно. Но с корекцията в бр. 108 на ДВ от 2008 год. е въведена нова разпоредба – чл. 228б, която установява следното: „Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.”  Ако работодателят е издал заповед или друг вътрешен акт, с който се определя списъка на участниците, вида, темата, деня, продължителността и мястото на провеждане на обучението, и служителят е бил запознат с нея срещу подпис, то всичко е наред от страна на работодателя. Имайте предвид, че при наемането си на работа, служителят се е съгласил да спазва законните разпореждания на работодателя съгл. чл. 126, т. 7 от Кодекса на труда. Така че той не може да откаже участие в планираното и предварително оповестеното обучение. Накратко, това се явява нарушение на трудовата дисциплина. И вие можете да го предложите за наказание, а управителят съвместно с отдел Човешки ресурси ще прецени какво да бъде то.

2013

Teamwork and corporate profit

Чрез изграждане на невидими умения към постигане на видими резултати!

 

 

Епсилон Ви желае през 2013 год. да успеем да насочим постиженията си и удовлетворението си нагоре и напред!

Последни публикации