Последни публикации

Archive for ноември 2012

Обучение на служители от тренери на партньор – чужденец

Въпрос № 15 от анонимен Собственик на фирма: Имам от години партньорство със страна от Европейския съюз. Партньорите ме съветват да открия оттук възможност за финансиране на обучение на мои служители с техни обучители. Не зная как да открия такава възможност. Бихте ли ми помогнали? А, може би, такава възможност при нас, за разлика от тях, няма.

Отговор: Партньорите ви са напълно прави. Явно, те са от страна с по-дългогодишно членство в Европейския съюз и са „извървели някои пътеки, които ние сега откриваме”. Има такава възможност и тя се казва „Оперативна програма за развитие на Човешките ресурси”, по-точно схема „Без граници”. Тя бе активна на два пъти, последния път – до 25 октомври 2012 год. При неизчерпване на определените за схемата средства, е възможно да има трето активиране през 2013 год., или трета фаза, както се казва на проектен език. Тя предоставя отлична възможност за 100 % финансиране от ЕС за широк кръг бенефициенти – без ограничение на юридически статут, бранш, големина на фирмата, местоположение. Максималният размер на подпомагането е 150 000 евро. Предполага и широк кръг допустими дейности, включително обучение. Така че, е възможно при ново активиране на схемата да кандидатствате с чужд/и партньор/и, като предвидите обучение на вашите служители от тренери на партньора по умения, които представляват интерес за вас. Разбира се, в проектното предложение трябва логично и ясно да се обоснове и докаже необходимостта от конкретното обучение за вашия персонал. Препоръчвам ви да следите в сайта на Опертивната програма за развитие на Човешките ресурси в началото на 2013 год. Тогава там се публикува индикативен график за годината и по него ще можете да се ориентирате кога и дали ще се активира тази схема. За повече информация, моля, при интерес,  ми се обадете. Защото по темата може да се изпише куп страници.

 

 

 

 

 

 

 

Нуждата от обучение на работното място

Въпрос № 14 от анонимен Началник смяна:  Да си призная открито, това с обучението и със специален за него отдел ми се вижда абсолютна словесна гимнастика  /„ала-бала”/.  Какво обучение, ако човекът си идва добре обучен от средното или висшето учебно заведение, и си се влива безпроблемно в трудовия поток? За мен длъжностите по обучение и развитие са си били винаги „топлите местенца” за хора на директорите или „агенти под прикритие”. Какво толкова правят? Да не са преподаватели? А, оборете ме.

Отговор: Вижда се, че сте имали лош пример на подобен отдел. Но добрият пример е от изключителна полза за предприятието. Добре обученият и готов за незабавно поемане на трудовите задължение специалист е мечта на всяко учебно заведение, дори и на най-реномираното. За съжаление, в света на бурни технологии, глобализация, продължаваща на приливи и отливи икономическа криза, е трудно да се постигне абсолютен синхрон между бизнеса и образованието относно изискванията за актуалните компетенции на пазара на труда. Иначе как да си обясним един парадокс, наблюдаван през последните години – расте броят на безработните, но в някои времеви периоди  расте и броят на незаетите работни места? Този парадокс се демонстрира графически чрез Кривата на Беверидж. Паралелното нарастване през някои месеци и тримесечия на тези два показателя означава, че бизнесът не „засмуква” кадри от пазара на труда, а то, от своя страна, означава, че на пазара на труда няма лица с нужните умения.  Следователно, тези умения трябва да се доразвиват, надграждат или научават от началото. В случай на предприятие с наети вече лица отдел „Развитие и обучение” ще има отговорната, а понякога и стратегическа, задача да открива /сега е модерно да се казва – идентифицира/ липсващите или недостатъчни умения у персонала и да създаде отлични условия за изграждането или надграждането им. А статистиката показва, че при коректно  и адекватно диагностициране, планиране и провеждане на обучението финансовите резултати се подобряват.

 

 

Има ли програма за безработен на прага на пенсионирането?

Въпрос  9: Здравейте! Има ли някаква програма за безработен, който се доближава до пенсионирането? Лично на мен ми остават още 1 година и 8 месеца. По професия съм висшист. Бих бил благодарен, ако ми отговорите. И дано пък отговорът ви да е положителен.

 

Отговор:  Да, има такава и тя е в сила от началото на 2012 год.  В Програмата могат да участват лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, на които не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж и до 16 месеца възраст за придобиване право на пенсия или до 16 месеца осигурителен стаж при навършена възраст за придобиване право на пенсия и не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на друго основание.

Лица от същата група с висок образователен статус и квалификация, с оглед използване на експертните им възможности, могат да бъдат назначавани като консултанти за подпомагане на работодателите. Целта е да се предава натрупания опит между генерациите.

Работодатели по Програмата са частни и държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, общински администрации, общински предприятия и др.

По тази програма се предоставят средства за възнаграждение на наетото лице и дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя за времето, през което е било на работа, но за не повече от 24 месеца.

 

 

 

 

 

 

Въвеждане на справедлива бонусна система

Въпрос № 13 от Управител на Фирма: Как да въведа такава бонусна система, че да бъде справедлива?

За да бъде бонусната система справедлива, тя трябва да е измерима. Иначе ще породи вълна от коментари за „мои и твои”.  Но аз бих добавила още, че тя трябва да е и ефективна. Бонусът трябва не само да покаже на работещия, че е адекватно оценен, но и да го накара да дава и в бъдеще в дългосрочен план най-доброто от себе си, така както ние обичаме да казваме, да го стимулира да бъде отдаден на фирмата. Проектирането на една бонусна система зависи от това, което целим да запазим, подобрим или да развием. В зависимост от обхвата системите биват системи за индивидуално, екипно или фирмено премиране, в зависимост от измеримостта – системи по критерии или по цели, в зависимост от периодичността  –  месечни, тримесечни, годишни. Колегата Управител трябва да реши какъв тип система по обхват, измеримост, периодичност иска да въведе , а след това да определи много внимателно в съдействие с отдел / специалист Човешки ресурси и другите ръководители от първо ниво критериите и целите, да създаде точкуване и връзка с конкретния размер на бонуса. Напрмер, при максимална обща оценка  на екипното представяне се дава 100 % от определения бонус, при минимална – 0 %, при средна оценка – 50 % и т.н. Разбира се, тук има много варианти, може да се прояви много  творчество. Важното е тези критерии да бъдат по възможност измерими и относими към извършвания трудов процес,  а целите  – реалистични, постижими, измерими, с определен срок за изпълнение и прозрачни.

 

Reinvent Your Business

Cultural awareness, integration of worldviews, products and ideas, amalgamate naturally in today’s successful businesses. Consequently, to be successful in today’s fast paced, ‘globalized’ professional realm, organizations must reinvent themselves. Failure to reinvent could significantly shorten the life span of any organization. According to Matthew Olson and Derek Van Bever, organizations have less then 10% to recover should they fail to reorganize. Two thirds of stalled companies’ fail, and may face bankruptcy. Even the most successful businesses must find ways to reinvent themselves periodically to create opportunities for growth. For example, organizations such as Tiffany & Co, have implemented a successful business model and reinvention strategies for the past 175 years.

The problem is that many organizations invest a significant amount of energy simply ‘managing’ their business financial S curve where profitability is slow, ascends rapidly, and tapers off. This type of a business model is a temporary guideline but is not the practice of successful organizations, and lead to a state of panic in a stagnant market. According to research conducted by Nunes and Breene, successful organizations are proactive in their practice and ‘fix what isn’t appear to be broken’.  To succeed today, businesses and organizations must expand their focus and look beyond the financial S curve. To achieve this, businesses must turn to organizations that have defined successful guidelines. The three components of a successful business are:

  1. Know your competition
  2. Reinvent and renew capabilities
  3. Well designed employee selection practice

Success in a global economy is plausible if organizations are capable of applying a business model that will lead them to a successful path. Be proactive, not reactive, and you will certainly be on your way to success in today’s demanding global market.

 

 

 

 

 

Има ли програма за безработен с основно образование?

Въпрос 12: Добър ден, разглеждах обяви за работа и попаднах на вашия сайт. Поздравления, имате много добра уеб- страница. Аз съм на 23 години и се казвам Иван Господинов. Без работа съм вече повече от 6 месеца, работил съм досега само в чужбина и то повече обща работа. Проблемът ми е, че на времето не учих и сега имам завършен само 8-ми клас. Виждам, че има много програми за младежи за намиране на работа чрез Бюрото по Труда, но аз не се вписвам в изискванията. Искам да ви попитам като специалисти има ли програма за младежи, които след някакво обучение, за занаят примерно, да бъдат назначени на работа?

 

Отговор: Горе главата, Иване, има такава програма и тя е активна от два месеца. Програмата  се казва „Първа работа“.  Целта й е да създава трайна заетост сред младежите без стаж, както си ти, а работодателят да бъде максимално облекчен. Освен работа, около 700 души ще придобият професионална квалификация, а над 1600 младежи ще получат обучение по език, компютърна грамотност и други. Широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям брой безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция. Така че, ако се включиш в програмата, получаваш две неща – професионална квалификация и работа за поне до 1 година, а вече ако се докажеш на работното си място може и за повече, или пък да си намериш по-добра работа.

Ако имаш нужда от помощ обади ни се на нашите телефони!

 

 

 

 

Пътни разходи за работещите

Въпрос 11: Здравейте, аз съм работодател в сферата на хотелиерството и туризма. По-голяма част от персонала ми са пътуващи от близки населени места до града, в който развивам бизнеса си.

В тази връзка искам да попитам, възможно ли е с моята фирма да кандидатствам по някоя от оперативните програми с проект за заплащане на пътните разходи на моите служители и за какъв период?

Отговор:

Да,  възможно е. Можете да кандидатствате за европейски пари по схемата „На път“ от  Оперативна Програма за Развитие на Човешките Ресурси. Тя позволява да се наемат работници от населени места, които са отдалечени до 100 км от фирмата. Европейската програма поема транспорта им, а като резултат се очаква безработицата в по-малките населени места да намалее. Жителите в тях ще могат да търсят работа на по-отдалечени места. Всяка фирма ще получава от 20  до 390 хил. лева за две години. Програмата е подходяща за хотели и ресторанти в туристическите комплекси, които наемат сезонни работници от региона. В случая тя е точно за вас. Ако сте малко предприятие и нямате възможност сами да подготвите проекта си, то може да направите партньорство със средно предприятие и да обедините усилията си, това е нашият съвет. По схема „На път“ не могат да кандидатстват работодатели, които се явяват администрации, както и предприятия, работещи в сферата на селското, горското и рибното стопанство.

За повече информация може да ни потърсите на нашите координати посочени в секцията контакти на този сайт.

 

 

 

Последни публикации