Последни публикации

Archive for септември 2012

Как да се справя с липсата на време на работното място?

Има една „крилата” мисъл:

„Лошата новина е, че времето лети. Добрата новина е, че вие сте Пилотът!”

Майкъл Алшулер

 

Въпреки намаления обем на услуги и продукти, дължащ се на кризата, всички имаме много работа на работните места и се задъхваме от недостиг на време. Парадоксално, но факт.

„Епсилон” има няколко простички, но житейски изпитани правила:

 1. Поставяйте си правилните цели в краткосрочен и дългосрочен план.
 2. Правете си поне седмичен и дневен план.
 3. Различавайте спешните от важните неща.
 4. Давайте приоритет не на спешните, а на важните неща.
 5. Организирайте работното си място с цел икономия на време.
 6. Ако трябва, подобрете знанията си по обслужване на техниката, с която работите ежедневно.
 7. Научете се да се борите с нагласата „отлагане”.
 8. Научете се да казвате „не” в определени моменти.
 9. Делегирайте отговорности на колеги и подчинени.
 10. Не бъдете машина тип „перпетум мобиле”, правете паузи в работния ритъм.
 11. След изпълнение на по-сложна задача, се възнаградете с авто-похвала.
Последни публикации