Последни публикации

Archive for август 2012

Адаптиране след отпуската

Въпрос 10: Имате ли някакви съвети за връщане към нормален трудов ритъм? Аз имам проблеми с пренастройването от бездействие към действие, от безвремие към състезаване с времето. И винаги се страхувам през първите работни дни след отпуската, защото шефът веднага ме хваща в пропуски, дължащи се на забавеното ми мисловно и физическо темпо.

Да, „Епсилон”  препоръчва няколко правила:

 1. Постарайте се преди излизане в отпуск да завършите всички недовършени задачи, отчети и др.
 2. По време на отпуската позвънете няколко пъти на колегите да са информирате как вървят нещата във ваше отсъствие и какви са новостите.
 3. По време на отпуската не оставяйте мозъка си бездействен. От време на време решавайте кръстословици, играйте шах, карти, домино, скрабъл. Вземете с вас по някоя книга или списание на професионална тематика.
 4. През последните дни от отпуската засилете физическите упражнения – бързи разходки, плуване, колоездене, йога, гимнастика и др.
 5. Следете си, макар и не ежедневно, служебната поща.
 6. Влезте един-два пъти във фирмения ви сайт да проверите какви са новините.
 7. В началото на първия работен ден отидете при прекия си ръководител, представете му се и го попитайте кои са спешните задачи.
 8. Още веднага сутринта разпитайте колегите за всичко важно, свързано с текущата работа. Ако трябва, запознайте се със съответните документи – заповеди, инструкции и др., издадени по време на вашето отсъствие.
 9. При среща с колеги и на въпроса „Как изкара отпуската?”, отговорете „О, ще ти разкажа през обедната почивка.”
 10. При позвънявания, несвързани с работата, бъдете учтиви, но лаконични. Помолете ги да ви потърсят в извънработно време.
 11. През първата седмица засилете приема на черен шоколад и пресни плодове.

 

 

Как да стартирам свой бизнес без пари?

Въпрос № 9 от друг безработен:  Аз също съм безработен вишист, и макар и по- млад, не мога да си намеря работа по трудов договор. Заинтригува ме представената тук възможност.  Чух за нея, но не ми хареса, че трябва в новосъздадената фирма да назнача 3 човека. Това, което планирам, не осигурява работа за 3 човека, а максимум за 2. Моля за коментар.

Отговор: Не е задължително да започвате бизнеса си с 3 човека. Съгласно нормативните промени, които бяха приети  към 31.05.2012 год., можете да стартирате вашия бизнес по схема „Подкрепа за предприемчивите българи” по ОПРЧР дори само с 1 служител, например вие се самонаемате като служител в собствената си фирма. Така че не се притеснявайте, можете спокойно да пристъпите към изготвяне на проектното предложение с предвиждане на заетост на 2 служители. Ако имате колебания относно изготвяне на самото предложение, можете да се обърнете към нас за изясняване на вашите въпроси. Телефоните за контакт са подадени в меню „Контакти”.

 

 

Как да стартирам свой бизнес без пари?

Въпрос № 8 от безработен:  Аз съм вишист на 45 години. Търся си работа от 6 месеца. Явно възрастта ми е „трън в очите” на работодателите, търсещи специалисти с моите квалификации. Защото непрекъснато пускам сивита, но никой не ме вика на интервю. Затова се насочвам към стартиране на собствен бизнес. Кажете ми има ли в момента възможност за създаване на собствена  фирма с финансиране изцяло със средства на ЕС? Защото чувам разни противоречиви информации за това, че всичко се отнася за младите до 29 год., а това, което е касаело лицата над 29 год, вече не е актуално. Ще ви бъда много признателен, защото за мен това е въпрос на оцеляване.

Отговор: Да, разбира се. В момента е отворена схема „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ“ по ОПРЧР, която е точно за финансиране на стартиращ бизнес на безработни лица регистрирани в ДБТ, със средно и по-високо образование, които желаят да започнат собствен бизнес, с изключение на продължително безработни лица, обект на социално подпомагане. Схемата е точно за вас, тъй като вие сте висшист и няма да преминавате през допълнително обучение, а подлежите само на консултации по схемата в рамките на 5 часа, след което може да се обърнете към нас, за изготвяне на вашия проект. Побързайте, защото крайният срок за внасяне на проекти по схема „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ“, втора сесия е 14.09.2012 г.

Как да получа повече пари без увеличение на основната заплата?

Въпрос № 7 от Снабдител:  Работя като снабдител. След изпитателния срок получих увеличение на заплатата, което обаче не ме удовлетвори. При разговор с отдел Човешки ресурси относно неприемливото за мен увеличение ми бе казано, че такива са щатните таблици във фирмата и те не могат да бъдат нарушавани. Допитах се до познат юрист какво мога да направя. Той ме посъветва в такъв случай да поискам увеличение на размера на доплащанията – за придобит трудов стаж и за професионален опит, за извънреден труд, за тримесечен бонус, за командировки. Отново разговарях със завеждащ Човешки ресурси, но отговорът му беше, че това пък противоречи на закона. Моля да ми отговорите прав ли е юристът или не?

Да, юристът принципно е прав.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и за професионален опит се заплаща в размер, уговорен в Браншови Колективен трудов договор и/или Фирмен Колективен трудов договор и/или Вътрешни правила за работна заплата и в индивидуален трудов договор. Няма пречка обаче за някои служители в индивидуалния трудов договор да бъде договорен по-висок размер на това доплащане. Трябва да се има предвид, че право на това допълнително възнаграждение възниква след придобиване на една година трудов стаж по упражняваната в момента професия, като той може да е придобит от различни предприятия на съща, сходна или със същия характер на работа длъжност или професия.

За положения извънреден труд се заплаща договорено между страните увеличение в минимални размери и по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Няма пречка обаче този размер да бъде увеличен с писмена договорка в индивидуалния трудов договор.

Ако във фирмата се рапределят тримесечни бонуси за трудови резултати в определен размер като процент от основната заплата или абсолютна сума за лицето, принципно е възможно индивидуално да се уговори по-благоприятен за служителя  размер, разбира се, при спазване на всички останали конкретни изисквания на колективното трудово договаряне, ако такова съществува във фирмата. Ако това премиране има постоянен характер, следва тази договорка да се отрази също в индивидуалния трудов договор

Размерът на дневните суми при командироване на служителя се определя в минимални размери в Наредбата за командировките в страната. Той също може да бъде завишен за определени служители или определени длъжности със Заповед, изготвена  от отдел Фининсово-счетоводен, и подписана от директора 8 управителя.

 

 

 

 

Последни публикации