Последни публикации

Archive for юни 2012

Провал или успех на интервюто – част IV

10. Влизате с усмивка, очаквате подаване на ръка от провеждащия интервюто, ръкувате се уверено и сърдечно, произнасяте ясно и отчетливо своето име.

11. Сядате на посоченото място, като внимавате:

–  да не сте много близко до интервюиращия, т. е. да не прекрачвате неговото неписано лично пространство /70 см/, защото това ще го изнерви;

–  да сте с главния интервюиращ в положение на две прилежащи страни на правоъгълника, защото психологически тестове са показали, че това разположение е предпоставка за най-добър диалог.

12. Ако попитат за документи, които допълнително носите, можете да покажете в следната поредност:

–  препоръки от преподаватели  за академична и извънакадемична дейност, от работодатели  от проведен стаж, практика, работа;

–  оригинални дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителни квалификации, имащи отношение към конкретното място, например, ако мястото е за специалист енергийна ефективност, а сте участвали в семинар на подобна тема, можете да представите удостоверение от него;

–  портфолио, ако разполагате с такова, например текстово, снимково или графично описание на проект, в който сте участвали;

–  автобиографията, ако нещо междувремнно сте коригирали или допълнили в нея.

Внимание през първите 5 мин.! Първото впечатление е изключително важно! Ако то е отрицателно, много трудно, почти дори невъзможно е да се обърне към другия полюс. Затова концентрирайте се особено в началото! Ако трябва, упражнявайте в къщи тази първа петминутка така, както артист репетира преди премиера.

/следва част V/

Публикувано в „Па-медия”:

На 1 и 2 юни 2012 год. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, съвместно с КРИБ – Пазарджик организират Информационен ден под надслов „Проектът на КРИБ – поглед върху развитието на човешките ресурси в региона” с цел проследяване напредъка на Проекта „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност за периода 2010-2013”. В продължение на два дни в хотел „Перелик Палас” в с. Стойките, общ. Смолян участниците във форума ще се запознаят с приоритетите на европейските стратегии и перспективите за развитие на човешките ресурси. Ще имат възможност да поставят въпроси и получават отговори за бъдещето на човешкия потенциал, нагласите и предизвикателствата при прилагането на добрите практики.  В дискусията по проблеми на ефективното сътрудничество между работодателите и представителите на местната власт и образователните заведения в региона ще се включи и РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик с гледната точка на читалищата като партньори в посредничество между бизнеса и образованието по места.

Read the rest of this entry »

Провал или успех на интервюто – част III

И така, идва денят на интервюто:

7. Тръгвате толкова рано, че да бъдете 10-15 мин. преди интервюто. Ако не сте правилно преценили времето и имате повече от 30 мин. аванс, по-добре изчакайте  някъде другаде, отколкото да висите на рецепцията и да внасяте объркване в планирания график.

8. Облечени сте според кода на облеклото на фирмата или, ако това не ви е станало известно, нито прекалено неформално, нито прекалено официално.

Външният вид не трябва да бъде предизвикателен – дълбоки деколтета и къси поли за дамите, къси панталони или дънки, прозрачни тъкани, без крещящи цветове, капещ грим, екстравагетни прически, обеци за мъжете, открити места с татуировки, силни парфюми и др. Излишно е да се добави – чист и опрятен.

9. Държите се любезно още от входа на фирмата, защото не знаете дали не ви наблюдават по камера или няма да попитат от отдел Човешки ресурси как сте се държали, т. е. изпитът, наречен интервю, почва още с първите ви стъпки на терена на фирмата.

Провал или успех на интервюто – част II

4. Търсене чрез познати на друга неформална информация за фирмата и нейното ръководство, като какъв е кодът на облеклото , какъв е стилът на поведение на мениджър ЧР – строго-делови, партньорско-приятелски, или др.;

5.     Ако дружеството е публично, запознаване с редовно изнасяната информация за неговата дейност в www.investor.bg;

6.     При непознаване на адреса на фирмата -проверяване как и колко дълго се пътува до него и то поне по два възможни начина. Най-добре един път да се отиде до адреса просто за проверка. Така в деня на интервюто това не представлява допълнително стресиране за кандидата. Има кандидати, които при непознаване на пътя, го объркват, при което звънят допълнително за правилната посока или да се извинят за очертаващото се закъснение. И тук вече им пишем първите черни точки, тъй като закъснението за интервю е абсолютно недопустимо /освен при форс-мажорни обстоятелства/, защото се асоциира с непунктуалност, а объркването на пътя – с неспособност за справяне с непозната ситуация.

/следва част III/

Провал или успех на интервюто – част I

Познавам хора, които печелят всяко интервю за работа, въпреки че по документи не са идеалният кандидат. Познавам други, които са идеалният кандидат по документи, но въпреки това се провалят на интервюто.

Парадоксално, но факт!

Има ли правила за успеха и причини за провала на интервюто за работа? Да, има.

„Епсилон”  ще ви представи не теоретически, а практически правила и прийоми, идващи от т. н. “кухня, а не от хола на събитията”.

И така, за да бъде представянето ви на интервюто блестящо, трябва да се подготвите за него предварително:

1.  Запознаване с  уеб-сайта и бюлетина на фирмата /ако има/, като особено внимание обърнете на видове продукти / услуги; имена на мениджър ЧР, мениджър на отдела, към който се отнася обявеното работно място; последни корпоративни успехи; предвидени инвестиции или програми. Добре е някои от тези данни да си запишете в бележника.

2.   Запознаване с всякакви публикации за фирмата и нейния топ мениджмънт, това поне е лесно в наше време, като особено внимание обръщате на положителните, при нужда пак записвате в бележника по-важното;

3.  Запознаване съвсем бегло и с информация за конкуренцията на фирмата;

/следва част II/

Последни публикации