Последни публикации

Archive for април 2012

Трудният въпрос за очаквана заплата на интервю за работа

Въпрос № 2 от Кандидат за работа: От два месеца си търся активно работа в сферата на моите знания и умения. Тъй като имам подходящото образование, надявам се, че в един момент ще бъда поканен на интервю. От познати знам, че на интервюто понякога питат „Каква начална заплата би ви удовлетворила?” Какво да отговоря, за да постигна двойна цел – хем да си кажа истината, хем това да не изглежда нахално? Отговор: Ще се опитам да отговоря кратко, въпреки че изчерпателният отговор би отнел доста  обяснения. Винаги повтарям на активните /защото има и пасивни /кандидати за работа, че едно интервю не е събитие, а процес. И на него не се отива ей-така еднократно, а след  много добра подготовка, която обхваща следните етапи: –    същинската подготовка за поведението ви на интервюто /няма да се спирам на този етап, защото това е отделна тема/; –    проучване на конкретната фирма чрез запознаване с фирмения й сайт, с официални информации и публикации в електронните медии, с публикации и статистики на държавни институции и на независими организации, с мнения в различни форуми, с мнения на познати, работещи или работили във фирмата или имащи роднини или приятели, работещи там,  или с доставчици и/или клиенти на фирмата и др. Така ще придобиете начална представа как стои фирмата на пазара от гледна точка на развитие, перспективи, продажби, инвестиции, удовлетвореност на работещите и т. н. По време на това проучване можете да стигнете до извода какъв приблизителен пакет можете да очаквате от съответната фирма. Имайте предвид, че фирмите имат свои щатни таблици и/или класификатори и  предварително знаят колко ще дадат на кандидата. Някои имат диапазони,  в които се движи началното възнаграждение и конкретният му размер се уточнява по време на интервюто в зависимост от знанията и уменията на кандидата и от неговото очакване. Ако по време на интервюто ви зададат въпроса за очакваното заплащане, моят съвет е да отговаряте уклончиво, така че отсрещната страна все пак да инициира първата оферта. Но ако това не се получи, тогава в резултат на вашето проучване кажете сума, напълно приемлива, разбира се, за вас.

Великденски усмивки

Отдел ПТ /Производствено-технологичен/ – Отдел Проблемно – Трагичен

Отдел Т П /Техническа поддръжка/ – Отдел Технически Провал

Отдел ИПР /Инвестиционни проекти  и развитие/ – Отдел Излишни Пари Разпилявай

Отдел МП /Маркетинг и продажби/ – Отдел Маркирай и прибирай

Отдел МТС /Материално-техническо снабдяване/ – Отдел Мистерията на тъмните сделки

Отдел ЗТ /Заплащане на труда/ – Отдел Заплатите Тъним

Отдел П /Персонал/ – Отдел Полиция

Отдел ОР /Обучение и развитие/ – Отдел Обратен  Развой

Отдел БЗР /Безопасност и здраве при работа/ – Отдел  Бързо Звъни в Реанимацията

Отдел ФС /Финансово счетоводен/ – Отдел Финансово Свободен

Отдел ИТ /Информационни технологии/ – Информационна Тъмнина

Отдел КК /Качествен контрол/ – Отдел Качествена Какафония

Заплащане на извънреден труд в дни на официални празници

Въпрос № 1 от Служител от Склад за готова продукция: Какво трябва да бъде заплащането за извънреден труд през официални празници? Последния път ми платиха в троен размер, правилно ли е или не?

Работата през офицални празници съгл. чл. 264 от Кодекса на труда се заплаща с увеличение, не по-малко от удвоения размер на уговореното възнаграждение. Това означава, че ако лицето по график е на работа в ден на официален празник, следва да получи дневно възнаграждение в размер най-малко на 200 %.

Но ако лицето полага извънреден труд в този ден, то допълнително съгл. чл. 262 ал. 1 т. 3 от Кодекса на труда се полага увеличение, не по-малко от 100 % върху заплащането за работа през официален празник, а то е 200 %. Следователно, към този размер трябва да се добави още 200 %, при което крайният размер е 400 % или четирикратно увеличение.

Последни публикации