Последни публикации

Archive for март 2012

Самотата на върха

Написано по повод изследване на компанията за развиване на лидери RHR International на тема: „Емоционалните проблеми на топ – мениджърите”, т. е. за основното чувство, спохождащо изпълнителните директори и други мениджъри при назначаването им на високи позиции, а именно – чувството на самота.

Не мога да приема данните от това проучване за чиста монета. Как така това усещане за самота ги атакува внезапно? Че те не са паднали от друга планета. Идват от същата фирма или от друга. Ако е от същата фирма, познават доста колеги и, сигурно, между тях има такива, на които могат да се доверят. Е, може да не са много ….. Но тук не става въпрос само за най-искрени приятели, а въобще за липсата на социални контакти. Ако мениджърът идва от друга фирма, то там е имал кръг на приятели и добри колеги. А в света на революционните комуникации контактите с тях могат да бъдат чести и навсякъде. Ами неговите / нейните лични приятели, несвързани с  работата отпреди?….  По-скоро, мениджърите сами си налагат някаква маска на криворазбрана изолация поради заемане на по-висока позиция. А тази маска, макар и невидима, е доста осезаема. И може да създаде лавинообразен отблъскващ ефект, който пречи, както на самия мениджър, така и на работата като цяло, защото се затормозява използването на един от основните управленски лостове – комуникациите.

Работа в страни от Европейския съюз

В момента българите имат пълни трудови права в 15 от страните-членки на Европейския съюз – Дания, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Полша, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Унгария, Гърция, Испания, Португалия и Чехия и непълни трудови права в 9 от страните-членки – Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Франция, Великобритания и Ирландия. Непълни трудови права означават известни ограничения или забрани за наемане на български граждани. Например, в  Германия с взето от правителството решение са въведени от 01.01.2012 год. частични облекчения за българските граждани, търсещи трудова реализация. С напълно свободен достъп са българите със завършено висше образование, българите, които имат съответната степен на образование и желаят да продължат професионалното си обучение в Германия, както и сезонните работници, които имат право да работят до 6 месеца в една календарна година. Облекчава се и достъпът за български граждани с професионална квалификация, придобита с минимум двегодишно обучение, като отпада т. нар. пазарен тест, но продължава да се изисква разрешение за работа.

Обучение в Пазарджик и Гоце Делчев

OLYMPUS DIGITAL CAMERATема „Фирмено поведение. Корпоративна социална отговорност. Бизнес-етика.“ в рамките на Проект на Българската Търговско-промишлена палата „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“, осъщестяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За повече снимки натиснете отдолу! Read the rest of this entry »

Последни публикации