Последни публикации

Archive for януари 2012

Как да вляза по-бързо под кожата на шефа? (част втора)

Да, …. това е въпрос изключително спорен и противоречив. Съществуват различни мнения: абсолютно невъзможно, частично възможно, напълно възможно. „Епсилон” смята, че правилният отговор се намира някъде по „отсечката между гарите Частично възможно и Напълно възможно”.  А дали „вашият влак ще спре на едната или другата гара” или между двете зависи от уменията, издръжливостта и последователността  на „машиниста”. Добрият машинист /при благоприятни обективни условия, разбира се/ докарва влака до крайната точка на неговата дестинация …..

И така, днес „Епсилон” ще ви даде някои простички, доказали се на практика съвети, които бихи ви помогнали в овладяването на този Талант.

  1. Уточнете още в началото начина на работа на шефа. Не мислете, че ако предишният ви шеф правеше така, така ще се прави и при тоя. Всеки шеф си има свои изградени правила за работа и не обича да ги променя често и драстично.
  2. Не се държете с шефа си фамилиарно. Шефът си е шеф.  И макар да огласява, че обича подчинените му да  му говорят на малко име и да се отнасят към него като към обикновен колега, това не е така. Тези, които му се правят на много близки, са за него /на подсъзнателно ниво/ конкурентите за неговото място. По-мили са му тези, които спазват йерархията. Read the rest of this entry »

Как да вляза по-бързо под кожата на шефа? (част първа)

Не сте ли забелязали, че колегата, най-близък на шефа, обикновено не е нито най-работливият, нито най-умният, нито най-опитният. Сигурно, неведнъж сте се питали „Защо това е така?” При някакъв проблем в екипа, шефът вика него / нея, за да разбере подробностите. При поредното увеличение на заплатите той / тя получава с 5 % по-голямо увеличение. При успешно приключване на особено значима задача шефът най-силно подчертава ролята или приноса пак на него / нея? При командировка в чужбина включва и него / нея? Да, странно наистина… Ние, в „Епсилон” наричаме това явление „омагьосване на шефа”.  Повечето служители, на които им е лепнат невидимият етикет „Човек на шефа”, притежават този уникален талант да се харесват на висшестоящите. Защото, ако разпитате за миналото на такъв колега, ще научите неизненадващата информация, че той / тя и в детската градина, и в училище, и в кръжока „Сръчни ръце” ,  и на летния лагер, и на студентската скамейка  и т. н. е бил / била човек на учителката, възпитателката, професора  и т. н.  Т. е. това „омагьосване на шефа” в настоящата работа не е плод на случайно напасване на вкусове, мироглед , поведение, интелект на шефа и него / нея, а е поредната проява на този рядко срещан талант да се харесва. Обикновено този талант се дължи на генетична предопределеност или както обичаме да казваме „му иде отръки”. Такъв любимец сам в някои моменти се чуди как успява лесно и бързо да постига целите си. И просто си мисли „Голям късметлия съм!” Може ли, обаче този талант да се заучава, отработва и управлява целенасочено, макар и частично,  и в същото време да изглежда естествен и неподправен? Звучи като изкачване на Еверест с маратонки или като преплуване на Дунав с раница…

Продължение в… част Втора.

Обучение на РЕКИЦ „Читалища” – гр. Пазарджик

На 09.12.2011 год. бе проведено обучение на РЕКИЦ „Читалища”  – гр. Пазарджик на тема „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа-шампион” в рамките на половин работен ден. Обучението бе изпълнение на инициатива, поета на проведената в Пазарджик Борса на проекти и идеи. Партньор на „Епсилон ЧК”  в реализирането на обучението бе КРИБ – гр. Пазарджик, и по-точно неговият регионален координатор г-н Тодор Пройчев.

Тъй като обучението съвпадаше с предколедните приготовления, организаторите вложиха празничен акцент в декорирането на залата. Това допълнително подобри настроението на участниците. Групата съставляваше 13 човека. Тренерите на „Епсилон ЧК” бяха подготвили малко теоретичен материал – 30 %. Останалата част бе наситена с практически занятия, които доказваха ясно и категорично стъпка по стъпка поднесената теория. Участващите в обучението се убедиха, дори в рамките на толкова ограничено време, в силата на екипността и ключовата й роля за постигане на успехи от индивида, екипа и фирмата като цяло.Общата оценка на участниците за проведеното обучение е изключително висока – 5,7 по шестобалната система. През февруари същото обучение ще бъде повторено за втора група от РЕКИЦ „Читалища”. До нови срещи!

Четирилистна детелина под рояка от снежинки?

В края на старата или в началото на  новата година е възприето да се прави равносметка на отминаващата година и да се начертаят планове за следващата година. За тази цел  „Епсилон HR” ви предлага собствения си модел на „Четирилистната детелина” /”ЧД”/. Този модел на себеоценяване може да се приложи не само в края на годината, но и във всички моменти, когато в движение не могат да се вземат спешно и правилно важни решения. Такива моменти се появяват при критични ситуации, при кардинални промени на дадено статукво,  при необходимост от спешно въздействие върху дадена ситуация и др.

Моделът „ЧД” представлява стилизирана четирилистна детелина. В нейния  център, т. е.  в ядрото на детелината са заложени целите за 2011 год. – лични и професионални. Встрани като листенца са групирани следните категории:

–          Успехи – лични и професионални;

–          Провали – лични и професионални;

–          Спешни мерки;

–          Изводи за личното и професионалното развитие.

Как да приложим модела на „ЧД”?  Усамотявате се в удобно място с чаша ухаещо кафе или ароматен билков чай /но не успокоителен/.  Ако имате нужда от допълнителни видове допинг за стимулиране на мисловния процес, то ги подсигурете предварително  – приятна музика, тонизираща гимнастика, бърза разходка в парка, освежаващ душ, плодов фреш и др.  Когато всичко е готово, нарисувайте на един лист хартия голяма четирилистна детелина. В средата запишете това, което сте искали да постигнете през 2011 год., а в отделните листчета – всички ваши средни и големи успехи; всички ваши средни и големи провали; спешни мерки, предприети и все още непредприети; всички важни изводи, които сте си направили за себе си, така че да станете по-успешни в бъдеще. Бъдете откровени, честни и обективни.  Не оставяйте нито едно листо на детелината празно, защото тогава тя се превръща в трилистна, двулистна, еднолистна или безлистна.  Трилистната детелина е обикновено незабележимо цвете.  Двулистната детелина е вече страдащо цвете – болно или наранено. Еднолистната е на път да изсъхне. А безлистната не е вече цвете, а стрък бурен и никой не й обръща внимание.  Всички от детска възраст знаем, че щастие носи четирилистната детелина! Като деца  все нея търсехме измежду стотиците крехки цветенца ………… Затова не мислете, че като не опишете провалите си, ще си подсигурите  ореола на успяла през годината личност! Или че ако не сте си направили поуки от грешките, си знаете всичко, защото просто по рождение сте си гений! Че ако не набележите мерки за предприемане, просто не се нуждаете от усъвършенстване!  Като приключите със  запълване на всички сектори от детелината, пренесете върху лист от бележника ви това, което бихте искали да изпълните или постигнете през 2012 год., т.е вашите нови цели за 2012 год. Те могат да са следствие от неизпълненото или изпълненото през 2011 год., могат да надграждат, разширяват, обновяват, усъвършенстват  вас като индивид и професионалист. Целите трябва да бъдат трудни, постижими,  реални, доказуеми, с определен срок, но в същото време предизвикателни, вдъхновяващи и удовлетворяващи. И нека тези цели ви водят през новите 12 месеца! И нека под рояка от нежни снежинки открием  тази носеща щастие четирилистна детелина!

Публикация в „Па-медия”

Региоален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Пазарджик в партньорство с фирма „Епсилон ЧК”

      ООД и КРИБ – Пазарджик организират обучение по екипност за 15 читалищни секретари от Областта. Пилотното обучение на тема „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа – шампион”  ще се проведе на  9 декември 2011 г. /петък / от 13.30 ч. в обучителната зала на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” гр. Пазарджик. Търсеният ефект е участниците в тренинга да приемат думата екипност, не като моден термин, а като ключова предпоставка за постигане на успехи, такива, които зависят в голяма степен от личността. Тренерите от фирма „Епсилон ЧК” – ООД обещават на всеки обучаващ „да отвори очите си за някои простички, но страшно полезни неща”, които да подобрят самочувствието и настроението в предпразничните дни.

И стават „чудеса” по Коледа. Обучаващата институция ще направи този тренинг безвъзмездно, дори ще го повтори в началото на 2012 г за още 15 читалищни секретари.

Обучението за работа в екип е изключително полезно за ефективността на работата и за самочувствието на отделната личност. Именно признанието от екипа и професионалната гилдия е онова, което формира високата самооценка на индивида. Психолозите препоръчват такива обучения да се провеждат периодично.  Но …. откъде пари и за това в  „отънелия” до скъсване читалищен бюджет и то в края на една тежка и началото на …. дано не по-тежка финансова година?

Благодарност от РЕКИЦ „Читалища”- Пазарджик  на фирма „Епсилон ЧК” – ООД и КРИБ – Пазарджик за доброто партньорство и съпричастността към читалищната идея.

 

 

 

 

ИНФОРМИРА: Радка Енчева-Кочева, експерт в РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик

Последни публикации