Последни публикации

Archive for август 2011

Съвети, които бих дал на моя Подчинен

/въпреки че не ги иска/

 1. Да осъзнава огромната ми натовареност и не ме товари с дребни и не толкова дребни проблеми, да се старае сам да ги решава.
 2. Да говори откровено и открито за проблемите в екипа.
 3. Да проявява инициативност и творчество.
 4. Да цени и се гордее със своята работа и да осъзнае, че и неговият принос за фирмата е съществен.
 5. Да не мисли, че е показал върхови постижения, а да се старае винаги да постигне повече.
 6. Да не „лежи” на стара слава и предишни заслуги.
 7. Да не прави сравнения от рода на „При Вашия предшественик беше така и така ………….”.
 8. Да не уронва доброто име на шефа и фирмата.
 9. Да се отнася към работното си място с грижата на добър стопанин, така,  както се отнася към своя собственост
 10. Да внася позитивизъм и оптимизъм.
 11. Да положи усилия за личностно и професионално усъвършенстване.
 12.  Да не гледа в „паницата” на колегата са.
 13.  Да приема критиката спокойно и обективно.
 14.  Ако е необходимо, да си направи самокритика.
 15.  Да се сработи с колегите така, че да действат като един добре смазан и перфектно функциониращ механизъм.
 16.  При трудни моменти да се мобилизира тотално и да предприеме адекватни и бързи мерки за преодоляването им.
 17.  Да не злослови за колегите от екипа и от другите екипи във фирмата в тяхно отсъствие.

 

Съвети, които бих дал на новоназначения

/със сигурност ще му потрябват/

 

 1. Не се прави на много знаещ и можещ още от началото.
 2. Опознай бързо всички – от чистачката до шефа.
 3. Не създавай в екипа групи на „мои хора” и „не мои хора”.
 4. Имай в началото три уши и три очи, но половин уста.
 5. Не се поддавай на интриги, клюки, борба за надмощие между групички и лагери.
 6. Бъди с всички еднакво любезен и внимателен.
 7. Избягвай да правиш сравнения с предишни екипи и колеги.
 8. Ориентирай се бързо кой е неформалният лидер в екипа и се постарай да те одобри веднага.
 9. Ако имаш някаква страхотна идея, касаеща работата, представи я скромно, без перчене.
 10. Участвай в извънработните сбирки на екипа от самото начало.
 11. Бъди любознателен заради самата работа, а не заради издигането в службата.
 12. Старай се да внасяш добронамереност, колегиалност, настроение и ведрост, не бъди „сухар, егоист, надут пуяк”.
 13. Открий общи интереси и хобита с останалите колеги.
 14. Въздържай се от негативни коментари дори на външни хора, защото не знаеш кой на кого е роднина, приятел, познат.
 15. Още от началото спазвай и неписаните правила на екипа, както и създадените от него навици, традиции и обичаи.
 16. Постарай се да обикнеш новото си работно място така, както обичаш и дома си.

 

Съвети, които бих дал на моя Шеф

/ако ги поиска/

 

 1. Да не се прави на велик, а да показва понякога, че и той е обикновен, земен човек с присъщите му чувства, нагласи и очаквания.
 2. Да се вслушва в нашия глас.
 3. Да провежда в структурното ни  звено редовно оперативки, събрания, заседания – регулярно и инцидентно /при необходимост/.
 4. Да управлява прозрачно, открито, без завоалираност и мистериозност. Да говори откровено за проблемите във фирмата.
 5. Да показва и доказва с поведението си ежедневно и ежечасно, че има доверие на подчинените си.
 6. Да бъде еднакво справедлив към всички.
 7. Да не се товари с всичко, а да разпределя задачите, като дава възможност и на другите да вземат решения и да управляват в своя обсег.
 8. Да показва на всеки, дори и на чистачката, че нейният принос за успехите на фирмата е важен.
 9. Да вдъхновява подчинените си така, че и най-скучната задача да им се стори предизвикателна.
 10. Да обяснява стратегическото значение на предстоящи важни решения, проекти, мерки.
 11. Да ни дава навременна и обективна обратна връзка.
 12. Да  изгради и внедри система за управление на качеството – ИСО.
 13. Да мисли за личностното и професионално развитие на всички от екипа, иначе те ще се демотивират.
 14.  Да мисли за кариерно развитие на добрите работници и служители, иначе ще напуснат.
 15.  Да се старае добре да опознава подчинените си.
 16.  Да изработи пълни, ясни и точни длъжностни характеристики на персонала, да ги осъвременява при всяка възникнала организационна или производствена необходимост.
 17.  Да създаде и внедри Система на заплащане, предвиждаща допълнително надосновно стимулиране.
 18.  Да провежда оценяване на персонала веднъж в годината, в полугодието, тримесечието.
 19.  Да не пести средства за обучения.
 20.  Да отпуска средства за провеждане на партита, тържества, чествания на отделните колективи с цел сплотяване.
 21.  По-често да хвали, отколкото да критикува.
 22.  В някои моменти да бъде непредсказуемо оригинален.
 23.  Да умее да се извини на подчинените си при грешка или обида.
 24. Да поддържа тесни и лоялни връзки със Синдикатите, защото те са неговият бръз и двупосочен проводник на идеи и решения.

Съвети, които бих дал на Колегата от друг екип

/дори и да не ги иска/

 1. Да се постарае  да опознае добре ролята и дейността на другите екипи /звена, отдели, смени/.
 2. Да осъзнава и признава значението и на другите екипи за успеха на фирмата.
 3. Да говори открито и откровено за проблемите между екипите.
 4. Да показва и доказва с поведението си ежедневно и ежечасно, че има доверие и на другите екипи.
 5. Да използва по-често израза „нашата фирма”  вместо „нашият отдел”.
 6. Да бъде еднакво справедлив към всички.
 7. При възникнал проблем да търси причината и начина за преодоляването му, а не виновния екип.
 8. Да подкрепи морално и професионално  колегите от другия екип при нужда от помощ и подкрепа.
 9. Да не злослови за колегите от другия екип в тяхно отсъствие.
 10.  Да хвали често, но основателно другия екип.
 11.  Да не забравя да поздрави другия екип при повод – празници, рожденни дни, чествания и др.
 12.  Да не завижда на другия екип за успехи, заплати, бонуси, награди  и др.
 13.  Да приема и колегите от другия екип като едно голямо сплотено семейство, а не като врагове.
 14.  Да участва активно и в извънтрудовия живот на екипите.

 

 

Съвети, които бих дал на Колегата от моя екип

/ако ги поиска/

 1. Да се постарае да ме опознае добре с вичките ми плюсове и недостатъци.
 2. Да се обръща към мен и останалите съекипници по малко име.
 3. При констатиране на проблем или поява на недоразумение да изясни ситуацията веднага, да не мисли, че и другите знаят или се досещат за него.
 4. Да говори открито и откровено за проблемите в екипа.
 5. Да вярва, че ние можем заедно да бъдем „звезден” /страхотен/  екип.
 6. Да показва и доказва с поведението си ежедневно и ежечасно, че има доверие на мен и останалите от екипа.
 7. Да бъде еднакво справедлив към всички от екипа.
 8. Да използва по-често „ние”, отколкото  „аз”.
 9. При възникнал проблем да се фокусира върху намиране на бръз и адекватен начин за решаването му, а не върху търсене на виновния.
 10. Да помогне безрезервно и безвъзмездно на колегите при нужда от помощ и подкрепа.
 11. Да не злослови пред шефа за колегите в тяхно отсъствие.
 12. Да спазва приетите официални правила на екипа.
 13. Да спазва създадените неформални традиции в екипа.
 14.  Да не пропуска никакъв личен или професионален повод за поздравяване на  мен и останалите съекипници.
 15. Да хвали често, но основателно.
 16.  Да разчита изцяло на мен и на останалите съекипници в трудни моменти.
 17.  Да се старае да внася хъс и настроение.
 18.  Да спазва неписаните и писаните вътрешни правила на екипа.
 19.  Ако е нужно, да остане и след работно време.
 20.  Да участва активно и в извънтрудовия живот на екипа.

 

 

Въвеждане на санкция за работещите при съгласие за полагане на труд без трудов договор

Предлаганата мярка ще послужи като шокова терапия и ще даде огромен ефект! Досега се даваше възможност законът да се нарушава, което и се случваше в повечето случаи. Сега тази вратичка може би ще се затвори. Иначе излиза, че аналогично в разпространението на наркотици, например, едната страна е невинна, а другата – виновна. Нарушава се изначалното понятие за престъпване на закона.

По мое мнение самите работодатели ще ограничат предлагането на работа без договор, виждайки, че нещата се затягат. Тъй като работещите при такива условия в повечето случаи не реагират, ако ситуацията останеше при същия правен режим, тя нямаше да се промени и след десетина години. Ето го примера от предния коментар с нечовешките условия на работа. Никой не реагира ……. Е, тогава трябва да реагира държавата! По-добре е сега моментно някои да останат без работа, отколкото оттук нататък да им се предлага все такава нелегална работа.

Страните, които приложиха шоковия метод в доста аспекти от икономиката, преминаха успешно през преходния период и сега ги наричаме отличници. Време е и ние да излезем от графата „тройкаджии“!

 

Допринася ли добрият стил на служителите Ви за повишаване на имиджа на Вашата компания?

Преди години работех в друг континент по междудържавен договор. Бях силно изумена, когато научих, че един от основните показатели за ежегодното ми оценяване  бе „добрият външен вид”. Тогава, признавам си, това ми се видя твърде странно, дори абсурдно, но сега при „клатушкащия” се свободен пазар реалистично оценявам  тежестта на този показател в представянето на служителя като индивид и на фирмата като цяло. Не е приятно, когато влезеш в офис и те посрещне служителка, разсъблечена като за плажа, или служител, облечен като за изкачване на Хималаите. Read the rest of this entry »

Последни публикации