Последни публикации

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част II

  1. Едва 60% от търговците правят опит за допълнителна продажба.
  1. 73 % от клиентите изказват на глас пет или повече възражения /нещо не им е ясно, нещо ги притеснява или не им харесва, не са сигурни напълно/, преди да вземат решение за покупката или поръчката.
  2. 92 % от продавачите / търговците се отказват след 4 възражения от страна на клиента, като само 8 % от продавачите не се отказват и продължават да продават.
  3. Само 1 от 10 отговора на клиента “не” означава категорично взето решение за некупуване. Останалите  9 отговора означават колебание, липса на достатъчно информация или яснота за параметрите, качеството, ценовите условия, гаранционния срок, срок на доставката  на стоката и т. н.images 56

Leave a Reply

Последни публикации