Последни публикации

Четирилистна детелина под рояка от снежинки?

В края на старата или в началото на  новата година е възприето да се прави равносметка на отминаващата година и да се начертаят планове за следващата година. За тази цел  „Епсилон HR” ви предлага собствения си модел на „Четирилистната детелина” /”ЧД”/. Този модел на себеоценяване може да се приложи не само в края на годината, но и във всички моменти, когато в движение не могат да се вземат спешно и правилно важни решения. Такива моменти се появяват при критични ситуации, при кардинални промени на дадено статукво,  при необходимост от спешно въздействие върху дадена ситуация и др.

Моделът „ЧД” представлява стилизирана четирилистна детелина. В нейния  център, т. е.  в ядрото на детелината са заложени целите за 2011 год. – лични и професионални. Встрани като листенца са групирани следните категории:

–          Успехи – лични и професионални;

–          Провали – лични и професионални;

–          Спешни мерки;

–          Изводи за личното и професионалното развитие.

Как да приложим модела на „ЧД”?  Усамотявате се в удобно място с чаша ухаещо кафе или ароматен билков чай /но не успокоителен/.  Ако имате нужда от допълнителни видове допинг за стимулиране на мисловния процес, то ги подсигурете предварително  – приятна музика, тонизираща гимнастика, бърза разходка в парка, освежаващ душ, плодов фреш и др.  Когато всичко е готово, нарисувайте на един лист хартия голяма четирилистна детелина. В средата запишете това, което сте искали да постигнете през 2011 год., а в отделните листчета – всички ваши средни и големи успехи; всички ваши средни и големи провали; спешни мерки, предприети и все още непредприети; всички важни изводи, които сте си направили за себе си, така че да станете по-успешни в бъдеще. Бъдете откровени, честни и обективни.  Не оставяйте нито едно листо на детелината празно, защото тогава тя се превръща в трилистна, двулистна, еднолистна или безлистна.  Трилистната детелина е обикновено незабележимо цвете.  Двулистната детелина е вече страдащо цвете – болно или наранено. Еднолистната е на път да изсъхне. А безлистната не е вече цвете, а стрък бурен и никой не й обръща внимание.  Всички от детска възраст знаем, че щастие носи четирилистната детелина! Като деца  все нея търсехме измежду стотиците крехки цветенца ………… Затова не мислете, че като не опишете провалите си, ще си подсигурите  ореола на успяла през годината личност! Или че ако не сте си направили поуки от грешките, си знаете всичко, защото просто по рождение сте си гений! Че ако не набележите мерки за предприемане, просто не се нуждаете от усъвършенстване!  Като приключите със  запълване на всички сектори от детелината, пренесете върху лист от бележника ви това, което бихте искали да изпълните или постигнете през 2012 год., т.е вашите нови цели за 2012 год. Те могат да са следствие от неизпълненото или изпълненото през 2011 год., могат да надграждат, разширяват, обновяват, усъвършенстват  вас като индивид и професионалист. Целите трябва да бъдат трудни, постижими,  реални, доказуеми, с определен срок, но в същото време предизвикателни, вдъхновяващи и удовлетворяващи. И нека тези цели ви водят през новите 12 месеца! И нека под рояка от нежни снежинки открием  тази носеща щастие четирилистна детелина!

Leave a Reply

Последни публикации