Последни публикации

Увеличение на възнаграждението след изтичане на изпитателния срок

Въпрос № 5: Какво трябва да бъде увеличението на основната заплата след успешно приключване на изпитателния срок? Задавам този въпрос, защото имахме реален случай с непредвидим сценарий. След изтичане на 6-месечния изпитателен срок увеличихме заплатата на служителка от Финансово-счетоводен отдел значително /с повече от 40 %/. Надявахме се, че по този начин ще я мотивираме подобаващо. Но изненадата ни беше голяма, когато след половин година тя отново започна да ни акатува за корекция. Сбъркахме ли някъде? Или просто попаднахме на изключение?

Отговор: Според мен, грешката си е чисто ваша и не бива да се самоуспокоявате, че е случайност. Първо, с първоначално определеното й възнаграждение сте й доказали едва ли не, че е работила недооценена, че сте й плащали къде по-малко от това, което тя върши /след като после заплатата й може да нарастне с толкова много/. И второ, дали сте й ясно несловесно послание, че на всеки 6 месеца тя трябва съответстващо да бъде възнаграждавана. И така, как трябваше да постъпите? Първо, още по време на или след интервюто, когато става ясно, че ще наемете този кандидат, се уточнява недвусмислено с него/нея размера на стартовата основна заплата, както и размера на увеличението й след успешно преминаване на изпитателния срок. Второ, това увеличение трябва да се движи в оптимални граници. За такива аз смятам 12 – 25 %. Практиката ми е показала, че при увеличение , например, с 8 %, работникът/ служителят остава с усещането, че е недооценен от тук нататък. И обратно, при много чуствителна корекция, той смята, че е бил недооценен по време на изпитателния срок. Доста ръководители биха си помислили „Ама как така? Та нали даваме много пари, значи трябва да са доволни.” Да, ама не. Видяхме изложения по-горе случай. Трето, трябва да има Система за оценка на представянето по време на изпитателния срок. И тя да не се свежда до заключението „добре се справя” или нещо подобно, а да бъде съвкупност от предварително зададени, ясни, с определен срок, и измерими /по възможност/показатели. Така оценката ще бъде максимално обективна и справедлива. А тя пък ще послужи като отправна величина за евентуално увеличение на възнаграждението.

Leave a Reply

Последни публикации