Последни публикации

Трябва ли да се провежда оценяване на персонала по време на криза?

Аз твърдо смятам, че във всяка фирма трябва да се провежда регулярно оценяване – веднъж на 3, 6 или 12 месеца в зависимост от вътрешните правила, независимо от възможността за корекция на заплащането. Оценяването е като център, от който излизат разнопосочно лъчове към: – Получаване на директна обратна връзка от прекия ръководител на база на цялостното представяне през дадения период; – Актуализиране на Плана за личностно и професионално развитие на служителя; – Коригиране на Кариерната пътека на служителя; – Представяне на свежи идеи, мнения, препоръки от страна на служителя към ръководството; – Корекция на основното възнаграждение; – Определяне на размера на допълнителния бонус; – Други, извънредни дейности. Както се вижда, връзката със заплащането е само част от цялостната многолъчева система на оценяването. Според мен най-важната част от нея е получаването на директна обратна връзка от прекия ръководител на база на цялостното представяне през дадения период. И, ако служителят по време на криза, не получи тази обратна връзка, тогава още повече се засилват негативните аспекти и на без това трудната ситуация.

Leave a Reply

Последни публикации