Последни публикации

Трудният въпрос за очаквана заплата на интервю за работа

Въпрос № 2 от Кандидат за работа: От два месеца си търся активно работа в сферата на моите знания и умения. Тъй като имам подходящото образование, надявам се, че в един момент ще бъда поканен на интервю. От познати знам, че на интервюто понякога питат „Каква начална заплата би ви удовлетворила?” Какво да отговоря, за да постигна двойна цел – хем да си кажа истината, хем това да не изглежда нахално?
Отговор: Ще се опитам да отговоря кратко, въпреки че изчерпателният отговор би отнел доста  обяснения. Винаги повтарям на активните /защото има и пасивни /кандидати за работа, че едно интервю не е събитие, а процес. И на него не се отива ей-така еднократно, а след  много добра подготовка, която обхваща следните етапи:
–    същинската подготовка за поведението ви на интервюто /няма да се спирам на този етап, защото това е отделна тема/;
–    проучване на конкретната фирма чрез запознаване с фирмения й сайт, с официални информации и публикации в електронните медии, с публикации и статистики на държавни институции и на независими организации, с мнения в различни форуми, с мнения на познати, работещи или работили във фирмата или имащи роднини или приятели, работещи там,  или с доставчици и/или клиенти на фирмата и др. Така ще придобиете начална представа как стои фирмата на пазара от гледна точка на развитие, перспективи, продажби, инвестиции, удовлетвореност на работещите и т. н. По време на това проучване можете да стигнете до извода какъв приблизителен пакет можете да очаквате от съответната фирма.
Имайте предвид, че фирмите имат свои щатни таблици и/или класификатори и  предварително знаят колко ще дадат на кандидата. Някои имат диапазони,  в които се движи началното възнаграждение и конкретният му размер се уточнява по време на интервюто в зависимост от знанията и уменията на кандидата и от неговото очакване.
Ако по време на интервюто ви зададат въпроса за очакваното заплащане, моят съвет е да отговаряте уклончиво, така че отсрещната страна все пак да инициира първата оферта. Но ако това не се получи, тогава в резултат на вашето проучване кажете сума, напълно приемлива, разбира се, за вас.

Leave a Reply

Последни публикации