Последни публикации

Съвети, които бих дал на моя Шеф

/ако ги поиска/

 

 1. Да не се прави на велик, а да показва понякога, че и той е обикновен, земен човек с присъщите му чувства, нагласи и очаквания.
 2. Да се вслушва в нашия глас.
 3. Да провежда в структурното ни  звено редовно оперативки, събрания, заседания – регулярно и инцидентно /при необходимост/.
 4. Да управлява прозрачно, открито, без завоалираност и мистериозност. Да говори откровено за проблемите във фирмата.
 5. Да показва и доказва с поведението си ежедневно и ежечасно, че има доверие на подчинените си.
 6. Да бъде еднакво справедлив към всички.
 7. Да не се товари с всичко, а да разпределя задачите, като дава възможност и на другите да вземат решения и да управляват в своя обсег.
 8. Да показва на всеки, дори и на чистачката, че нейният принос за успехите на фирмата е важен.
 9. Да вдъхновява подчинените си така, че и най-скучната задача да им се стори предизвикателна.
 10. Да обяснява стратегическото значение на предстоящи важни решения, проекти, мерки.
 11. Да ни дава навременна и обективна обратна връзка.
 12. Да  изгради и внедри система за управление на качеството – ИСО.
 13. Да мисли за личностното и професионално развитие на всички от екипа, иначе те ще се демотивират.
 14.  Да мисли за кариерно развитие на добрите работници и служители, иначе ще напуснат.
 15.  Да се старае добре да опознава подчинените си.
 16.  Да изработи пълни, ясни и точни длъжностни характеристики на персонала, да ги осъвременява при всяка възникнала организационна или производствена необходимост.
 17.  Да създаде и внедри Система на заплащане, предвиждаща допълнително надосновно стимулиране.
 18.  Да провежда оценяване на персонала веднъж в годината, в полугодието, тримесечието.
 19.  Да не пести средства за обучения.
 20.  Да отпуска средства за провеждане на партита, тържества, чествания на отделните колективи с цел сплотяване.
 21.  По-често да хвали, отколкото да критикува.
 22.  В някои моменти да бъде непредсказуемо оригинален.
 23.  Да умее да се извини на подчинените си при грешка или обида.
 24. Да поддържа тесни и лоялни връзки със Синдикатите, защото те са неговият бръз и двупосочен проводник на идеи и решения.

Leave a Reply

Последни публикации