Последни публикации

Съвети, които бих дал на моя Подчинен

/въпреки че не ги иска/


 1. Да осъзнава огромната ми натовареност и не ме товари с дребни и не толкова дребни проблеми, да се старае сам да ги решава.
 2. Да говори откровено и открито за проблемите в екипа.
 3. Да проявява инициативност и творчество.
 4. Да цени и се гордее със своята работа и да осъзнае, че и неговият принос за фирмата е съществен.
 5. Да не мисли, че е показал върхови постижения, а да се старае винаги да постигне повече.
 6. Да не „лежи” на стара слава и предишни заслуги.
 7. Да не прави сравнения от рода на „При Вашия предшественик беше така и така ………….”.
 8. Да не уронва доброто име на шефа и фирмата.
 9. Да се отнася към работното си място с грижата на добър стопанин, така,  както се отнася към своя собственост
 10. Да внася позитивизъм и оптимизъм.
 11. Да положи усилия за личностно и професионално усъвършенстване.
 12.  Да не гледа в „паницата” на колегата са.
 13.  Да приема критиката спокойно и обективно.
 14.  Ако е необходимо, да си направи самокритика.
 15.  Да се сработи с колегите така, че да действат като един добре смазан и перфектно функциониращ механизъм.
 16.  При трудни моменти да се мобилизира тотално и да предприеме адекватни и бързи мерки за преодоляването им.
 17.  Да не злослови за колегите от екипа и от другите екипи във фирмата в тяхно отсъствие.

 

Leave a Reply

Последни публикации