Последни публикации

Съвети, които бих дал на Колегата от моя екип

/ако ги поиска/

 1. Да се постарае да ме опознае добре с вичките ми плюсове и недостатъци.
 2. Да се обръща към мен и останалите съекипници по малко име.
 3. При констатиране на проблем или поява на недоразумение да изясни ситуацията веднага, да не мисли, че и другите знаят или се досещат за него.
 4. Да говори открито и откровено за проблемите в екипа.
 5. Да вярва, че ние можем заедно да бъдем „звезден” /страхотен/  екип.
 6. Да показва и доказва с поведението си ежедневно и ежечасно, че има доверие на мен и останалите от екипа.
 7. Да бъде еднакво справедлив към всички от екипа.
 8. Да използва по-често „ние”, отколкото  „аз”.
 9. При възникнал проблем да се фокусира върху намиране на бръз и адекватен начин за решаването му, а не върху търсене на виновния.
 10. Да помогне безрезервно и безвъзмездно на колегите при нужда от помощ и подкрепа.
 11. Да не злослови пред шефа за колегите в тяхно отсъствие.
 12. Да спазва приетите официални правила на екипа.
 13. Да спазва създадените неформални традиции в екипа.
 14.  Да не пропуска никакъв личен или професионален повод за поздравяване на  мен и останалите съекипници.
 15. Да хвали често, но основателно.
 16.  Да разчита изцяло на мен и на останалите съекипници в трудни моменти.
 17.  Да се старае да внася хъс и настроение.
 18.  Да спазва неписаните и писаните вътрешни правила на екипа.
 19.  Ако е нужно, да остане и след работно време.
 20.  Да участва активно и в извънтрудовия живот на екипа.

 

 

Leave a Reply

Последни публикации