Последни публикации

Съвети, които бих дал на Колегата от друг екип

/дори и да не ги иска/


 1. Да се постарае  да опознае добре ролята и дейността на другите екипи /звена, отдели, смени/.
 2. Да осъзнава и признава значението и на другите екипи за успеха на фирмата.
 3. Да говори открито и откровено за проблемите между екипите.
 4. Да показва и доказва с поведението си ежедневно и ежечасно, че има доверие и на другите екипи.
 5. Да използва по-често израза „нашата фирма”  вместо „нашият отдел”.
 6. Да бъде еднакво справедлив към всички.
 7. При възникнал проблем да търси причината и начина за преодоляването му, а не виновния екип.
 8. Да подкрепи морално и професионално  колегите от другия екип при нужда от помощ и подкрепа.
 9. Да не злослови за колегите от другия екип в тяхно отсъствие.
 10.  Да хвали често, но основателно другия екип.
 11.  Да не забравя да поздрави другия екип при повод – празници, рожденни дни, чествания и др.
 12.  Да не завижда на другия екип за успехи, заплати, бонуси, награди  и др.
 13.  Да приема и колегите от другия екип като едно голямо сплотено семейство, а не като врагове.
 14.  Да участва активно и в извънтрудовия живот на екипите.

 

 

One Response to “Съвети, които бих дал на Колегата от друг екип”

Leave a Reply

Последни публикации