Последни публикации

Съвети, които бих дал на всеки работещ

/макар да му се сторят абсурдни и парадоксални/

1. Работи повече, отколкото ти плащаш, за да ти плащат повече, отколкото
очакваш.
2. Работи така, все едно работиш за своя собствена фирма.
3. В работата се съревновавай не с колегата, а със самия себе си.
4. Мисли напред, за да не останеш назад.
5. Не избягвай обикновените разговори в работата, за да не се превърнеш в
обикновено изолиран.
6. Говори истината, за да не заговори лъжата.
7. Учи непрекъснато, за да не ти разкажат играта.
8. Върши всичко навреме, за да не останеш извън времето.
9. Дори и да те хвалят, помни, че винаги можеш повече! И се старай да го
докажеш.
10. Отнасяй се към колегата като към приятел, а не като към враг, за да не
завъдиш и други врагове.
11. Работното място не е място за търсене на виновника, а за решаване на
проблема.
12. Обичай работното си място така, както обичаш дома си, за да не се окажеш
изцяло у дома си.
13. Работата не е заек да избяга, но ти бъди ловецът, за да не ти отредят ролята
на заека.

Leave a Reply

Последни публикации