Последни публикации

Публикувано в „Па-медия”:

На 1 и 2 юни 2012 год. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, съвместно с КРИБ – Пазарджик организират Информационен ден под надслов „Проектът на КРИБ – поглед върху развитието на човешките ресурси в региона” с цел проследяване напредъка на Проекта „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност за периода 2010-2013”. В продължение на два дни в хотел „Перелик Палас” в с. Стойките, общ. Смолян участниците във форума ще се запознаят с приоритетите на европейските стратегии и перспективите за развитие на човешките ресурси. Ще имат възможност да поставят въпроси и получават отговори за бъдещето на човешкия потенциал, нагласите и предизвикателствата при прилагането на добрите практики.  В дискусията по проблеми на ефективното сътрудничество между работодателите и представителите на местната власт и образователните заведения в региона ще се включи и РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик с гледната точка на читалищата като партньори в посредничество между бизнеса и образованието по места.

От „Борсата на проекти и идеи” през юни миналата година РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик си тръгна с успешна „сделка” за партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Пазарджик и фирмата за развитие на човешкия капитал „Епсилон  ЧК” –  ООД. В резултат бяха проведени три обучения за работа в екип на секретарите на читалищата от област Пазарджик. Обсъдиха се идеи за подпомагане осъществяването на Проекта на КРИБ чрез включване на читалищната мрежа на Регион Пазарджик в проучване на потребности, събиране и обработване на информация, информационни и разяснителни кампании с цел ефективна среща на пазара на труда между работодателите и търсещите работа лица.

Проектът на КРИБ „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност за периода 2010 – 2013”, се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз. Основните цели са постигане на адекватна квалификация и компетентност, подобряване на мобилността и конкурентноспособността на кадрите, гарантиращи устойчиви успехи на бизнеса и приемливо благосъстояние на обществото.

 

 

Информира: Радка Енчева-Кочева, експерт в РЕКИЦ „Читалища” – Пазарджик,

034/ 44 25 67;    0899 96 22 99

Leave a Reply

Последни публикации