Последни публикации

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? – Част Трета

Организатор на учебната визита бе френската държавна организация „Пол Амплоа”. Тя съществува от две десетилетия и е добре позната на всички „актьори” на пазара на труда – безработни, работещи, работодатели, образователни и обучителни институции. Въпреки че имат Национална агенция по заетостта, както и в останалите държава на ЕС, французите имат това изключително благо – да ползват разнообразните и професионални услуги на „Пол Амплоа”, повечето от които са безплатни. Бяхме изумени от фактите, показващи до каква степен е помислено за обгрижването на:

–                      безработния французин, искащ да направи правилния избор на своята бъдеща професия, да смени съществуващата си професия, да придобие нужните за това знания и умения, да се подложи на оценка на компетенциите, да му лъде изготвена индивидуална обучителна пътека и т. н.;

–                      работещия французин, искащ да се смени професиятаси, да стартира свой собствен бизнес, да надгради знанията си по настоящата си професия, да бъде консултиран по трудово-правни въпроси, да си търси по-добра работа в региона, страната и дори в чужбина и т. н.;

–                      работодателя, искащ да намери подходящи кандидати без предварителен подбор или с проведен такъв, да обучи служителите си качествено и т. н.

Ролята на„Пол Амплоа” – Франция е да бъде на „втора фронтова линия” и да поема всички кадри, които на „първа фронтова линия” са били регистирани от Бюрата по труда към Националната агенция по заетостта. Във Франция в битката с безработицата не се разчита само на една институция. След първата фронтова линия саществува и втора – така се гарантира по-сигурен успех. Освен това „Пол Амплоа” поема и безработни, които никога не са били регистрирани от БТ или регистрацията им там е изтекла. Така се подсигурява обслужването на по-голям диапазон от лица, търсещи работа, смяна на работата, усъвършенстване на знания и умения и т. н.

Leave a Reply

Последни публикации