Последни публикации

Провал или успех на интервюто – част VI

18. Отговаряйте ясно и просто, не търсете сложни изрази, чуждици, метафори. Това обърква и разсейва провеждащия интервюто.

19. Обръщате се по име /Г-жо Иванова, Г-н Николов/, а не с дежурното “Г-не” / “Г-жо”, това веднага се приема положително. Затова беше нужно предварителното разучаване на имената

20. Демонстрирате истински интерес към дадената позиция, не към …….. заплатата за нея; към професионалното си развитие на тази длъжност,  а не към …………… израстването в кариерата.

21. Помнете през цялото време, че мениджърите ЧР са безпогрешни “скенери” на всички ваши видими и невидими послания, затова внимание от началото до края!

22. Бъдете готови и на въпроса “Какви са силните и слабите ви страни?” Лошо се възприема, ако не отговорите на единия или и на двата въпроса. Провеждащият веднага си прави извода “Той не може сам да се анализира,   а кандидатства за място, където ежедевно се налага да прави анализ на производството, например.”  Когато обяснявате слабите си страни, започнете с “Осъзнавам добре, че трябва да си подобря  /например/ езиковата грамотност”. Това демонстрира решителност и ориентираност към самоусъвършенстване.

23. Пригответе се и за въпросите “Защо точно вас да изберем?”, “Какво положително ще внесете в компанията?”, “Разкажете ни за ваше изключително постижение, успех, разрешаване на труден казус, конфликт?” Не трябва да се получава пауза от няколко минути в “почесване по главата”, а трябва да бъдете като “зареден автомат” – това се харесва на провеждащия интервюто.

 

Leave a Reply

Последни публикации