Последни публикации

Провал или успех на интервюто – част V

13. Не се дръжте прекалено уверено и нахакано.  По-добре е да се държите естествено, но нито скромно, нито нескромно.

14. Овладейте напрежението. Кандидатстването за дадена позиция неминуемо е свързано с известно притеснение, но то трябва да бъде преодоляно по време на интервюто. Но ако все пак до края на интервюто не овладеете треперенето на ръцете,  обилното потене, премятането на химикалката в ръката, барабаненето по масата, то  почти е сигурно, че няма да ви вземат на работа.

15. Гледайте интервюиращия в очите спокойно, а не втренчено.

16. Не показвайте  изключително преклонение към името на фирмата или  към продуктите й. Това трябва да се изрази дипломатично, индиректно, иначе се възприема като фалш и поза.

На въпрос “Защо проявявате интерес към нашата компания?” отговаряте с предварително приготвен и заучен отговор, за чиято достоверност  сте си помогнали с проведеното предварително “сканиране” на фирмата, например: “Впечатлен съм от анонсираната ви инвестиционна програма по посока на екологията през следващите 2 год. в размер на ……. евро”, като можете да си погледнете в бележника и да изрецитирате някаква цифра /естествено, по-добре е да я запомните/. Или “Винаги съм приемал продуктите ви като надеждни и иновативни”, но не “Вие сте върха!” или “Вашата марка е изкривила шайбата на конкуренцията!”

17. Не лъжете за никакъв факт от автобиографията ви, защото често ЧР целенасочено проверяват по свои канали достоверността на интересуващите ги факти! А тези, които не го правят, могат впоследствие, след назначаването ви на работа, да го научат най-случайно. Все пак ЧР познават много хора от различни фирми и организиции, имат чести директни и индиректни контакти с тях, има голяма вероятност да стигнат до истината.

Leave a Reply

Последни публикации