Последни публикации

Провал или успех на интервюто – част IV

10. Влизате с усмивка, очаквате подаване на ръка от провеждащия интервюто, ръкувате се уверено и сърдечно, произнасяте ясно и отчетливо своето име.

11. Сядате на посоченото място, като внимавате:

–  да не сте много близко до интервюиращия, т. е. да не прекрачвате неговото неписано лично пространство /70 см/, защото това ще го изнерви;

–  да сте с главния интервюиращ в положение на две прилежащи страни на правоъгълника, защото психологически тестове са показали, че това разположение е предпоставка за най-добър диалог.

12. Ако попитат за документи, които допълнително носите, можете да покажете в следната поредност:

–  препоръки от преподаватели  за академична и извънакадемична дейност, от работодатели  от проведен стаж, практика, работа;

–  оригинални дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителни квалификации, имащи отношение към конкретното място, например, ако мястото е за специалист енергийна ефективност, а сте участвали в семинар на подобна тема, можете да представите удостоверение от него;

–  портфолио, ако разполагате с такова, например текстово, снимково или графично описание на проект, в който сте участвали;

–  автобиографията, ако нещо междувремнно сте коригирали или допълнили в нея.

Внимание през първите 5 мин.! Първото впечатление е изключително важно! Ако то е отрицателно, много трудно, почти дори невъзможно е да се обърне към другия полюс. Затова концентрирайте се особено в началото! Ако трябва, упражнявайте в къщи тази първа петминутка така, както артист репетира преди премиера.

/следва част V/

Leave a Reply

Последни публикации