Последни публикации

Провал или успех на интервюто – част II

4. Търсене чрез познати на друга неформална информация за фирмата и нейното ръководство, като какъв е кодът на облеклото , какъв е стилът на поведение на мениджър ЧР – строго-делови, партньорско-приятелски, или др.;

5.     Ако дружеството е публично, запознаване с редовно изнасяната информация за неговата дейност в www.investor.bg;

6.     При непознаване на адреса на фирмата -проверяване как и колко дълго се пътува до него и то поне по два възможни начина. Най-добре един път да се отиде до адреса просто за проверка. Така в деня на интервюто това не представлява допълнително стресиране за кандидата. Има кандидати, които при непознаване на пътя, го объркват, при което звънят допълнително за правилната посока или да се извинят за очертаващото се закъснение. И тук вече им пишем първите черни точки, тъй като закъснението за интервю е абсолютно недопустимо /освен при форс-мажорни обстоятелства/, защото се асоциира с непунктуалност, а объркването на пътя – с неспособност за справяне с непозната ситуация.

/следва част III/

Leave a Reply

Последни публикации