Последни публикации

По-високи заплати – на търговците или счетоводителите?

Въпрос № 6 от Ръководител Търговски отдел: Кои служители трябва да получават по-високи заплати – търговците или счетоводителите?

Отговор: Да, това е „препъни-камъчето” във взаимоотношенията между тези два отдела в много фирми, независимо от бранша.  И това камъче, ако не се отстрани от пътя, може да се превърне в скала, която съвсем ще стесни и без това тесните пътеки на вътрешните комуникации.

За ваше, може би, съжаление, нямам еднозначен отговор.  Нивата на заплащане зависят от всичко изредено по-горе.  А аз нямам пред себе си цялата конкретика. Но, ще Ви дам реален пример от моята практика /между другото, това ми се е случвало два пъти/.  След смяната на собствеността  на дружеството, за което работех, новият Съвет на директорите взе решение да се промени кардинално ролята на отдел „Търговски” – от администратор и координатор на продажбите да се превърне в стратегически проактивен бизнес-партньор. Пред него бяха поставени грандиозни цели по увеличаване на продажбите с огромен процент, увеличаване на броя на активните клиенти, увеличаване на печалбата от продажби, утвърждаване на търговска марка, завладяване на значим дял от външни пазари и др. Разбира се, това наложи цялостно преструктуриране на Търговския отдел – назначаване на нови хора, бързото им обучение – на място и в чужбина, преразглеждане на нивата на заплащане, въвеждане на бонусни системи и др. Голяма част от назначените бяха вишисти с поне един чужд език /имаше и търговци с 3, дори с 4 чужди езика/. Естествено, тези хора имат цена. И те  бяха назначени със заплати, по-високи от повечето им колеги във Финансово-счетоводен отдел. Но на този етап от развитие на фирмата те са хвърлени на предна бойна линия, от тях се очакват бързи и значими резултати. Следователно, за това трябва и подобаващо да бъдат възнаградени. От друга страна, при възлагане на допълнителни отговорни функции на специалисти от Финансово-счетоводен отдел, техните заплати набъбват, например, на тези, които поемат управленското счетоводство или изготвят и отговарят за обобщените отчети за централата. Те рядко могат да си тръгнат навреме, а и от техните отчети се изготвят общите отчети на холдинга и при грешка, разбирате, какво се случва …….. Така че правилният отговор зависи от конкретната ситуация. Но, когато има прозрачност, т.е. когато се обясни какви са целите и приоритетите /без, разбира се, да се уявняват възнагражденията на отделните служители/ и когато се работи активно по всички фактори, заздравяващи екипността, тогава препъни -камъчето става малка прашинка.

 

 

 

Leave a Reply

Последни публикации