Последни публикации

Обучение на служители от тренери на партньор – чужденец

Въпрос № 15 от анонимен Собственик на фирма: Имам от години партньорство със страна от Европейския съюз. Партньорите ме съветват да открия оттук възможност за финансиране на обучение на мои служители с техни обучители. Не зная как да открия такава възможност. Бихте ли ми помогнали? А, може би, такава възможност при нас, за разлика от тях, няма.

Отговор: Партньорите ви са напълно прави. Явно, те са от страна с по-дългогодишно членство в Европейския съюз и са „извървели някои пътеки, които ние сега откриваме”. Има такава възможност и тя се казва „Оперативна програма за развитие на Човешките ресурси”, по-точно схема „Без граници”. Тя бе активна на два пъти, последния път – до 25 октомври 2012 год. При неизчерпване на определените за схемата средства, е възможно да има трето активиране през 2013 год., или трета фаза, както се казва на проектен език. Тя предоставя отлична възможност за 100 % финансиране от ЕС за широк кръг бенефициенти – без ограничение на юридически статут, бранш, големина на фирмата, местоположение. Максималният размер на подпомагането е 150 000 евро. Предполага и широк кръг допустими дейности, включително обучение. Така че, е възможно при ново активиране на схемата да кандидатствате с чужд/и партньор/и, като предвидите обучение на вашите служители от тренери на партньора по умения, които представляват интерес за вас. Разбира се, в проектното предложение трябва логично и ясно да се обоснове и докаже необходимостта от конкретното обучение за вашия персонал. Препоръчвам ви да следите в сайта на Опертивната програма за развитие на Човешките ресурси в началото на 2013 год. Тогава там се публикува индикативен график за годината и по него ще можете да се ориентирате кога и дали ще се активира тази схема. За повече информация, моля, при интерес,  ми се обадете. Защото по темата може да се изпише куп страници.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Последни публикации