Последни публикации

Обучение на РЕКИЦ „Читалища” – гр. Пазарджик

На 09.12.2011 год. бе проведено обучение на РЕКИЦ „Читалища”  – гр. Пазарджик на тема „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа-шампион” в рамките на половин работен ден. Обучението бе изпълнение на инициатива, поета на проведената в Пазарджик Борса на проекти и идеи. Партньор на „Епсилон ЧК”  в реализирането на обучението бе КРИБ – гр. Пазарджик, и по-точно неговият регионален координатор г-н Тодор Пройчев.

Тъй като обучението съвпадаше с предколедните приготовления, организаторите вложиха празничен акцент в декорирането на залата. Това допълнително подобри настроението на участниците. Групата съставляваше 13 човека. Тренерите на „Епсилон ЧК” бяха подготвили малко теоретичен материал – 30 %. Останалата част бе наситена с практически занятия, които доказваха ясно и категорично стъпка по стъпка поднесената теория. Участващите в обучението се убедиха, дори в рамките на толкова ограничено време, в силата на екипността и ключовата й роля за постигане на успехи от индивида, екипа и фирмата като цяло.Общата оценка на участниците за проведеното обучение е изключително висока – 5,7 по шестобалната система. През февруари същото обучение ще бъде повторено за втора група от РЕКИЦ „Читалища”. До нови срещи!

Leave a Reply

Последни публикации