Последни публикации

Обучение на втора група от РЕКИЦ „Читалища” – гр. Пазарджик

На 10.02.2012 год. се проведе обучение на втора група от РЕКИЦ „Читалища”  – гр. Пазарджик на тема „Как да подобрим екипността или как да станем Екипа-шампион” в рамките на половин работен ден. Обучението бе осъществено в рамките на създадените партньорски отношения на РЕКИЦ „Читалища” с „Епсилон ЧК” – ООД и КРИБ – гр. Пазарджик.

Групата съставляваше 12 човека. Обучителите от „Епсилон ЧК” бяха разпределили теорията и практиката в съотношение  30 : 70 %. По този начин програмата бе основно наситена с примери, дискусии и практически занятия, които илюстрираха ясно и категорично стъпка по стъпка поднесената теория. Общата оценка на участниците за проведеното обучение е изключително висока – 5,8 по шестобалната система.

Тъй като повечето от преминалите обучението смятат темата за изключително полезна и актуална, ръководствата на партниращите си дружества се уговориха за надграждащо обучение след Великденските празници с по-голяма продължителност и по възможност извън Пазарджик.

До нови срещи!

Leave a Reply

Последни публикации