Последни публикации

Обучение в Пазарджик и Гоце Делчев

OLYMPUS DIGITAL CAMERATема „Фирмено поведение. Корпоративна социална отговорност. Бизнес-етика.“ в рамките на Проект на Българската Търговско-промишлена палата „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“, осъщестяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За повече снимки натиснете отдолу!

no images were found

Leave a Reply

Последни публикации