Последни публикации

Нуждата от обучение на работното място

Въпрос № 14 от анонимен Началник смяна:  Да си призная открито, това с обучението и със специален за него отдел ми се вижда абсолютна словесна гимнастика  /„ала-бала”/.  Какво обучение, ако човекът си идва добре обучен от средното или висшето учебно заведение, и си се влива безпроблемно в трудовия поток? За мен длъжностите по обучение и развитие са си били винаги „топлите местенца” за хора на директорите или „агенти под прикритие”. Какво толкова правят? Да не са преподаватели? А, оборете ме.

Отговор: Вижда се, че сте имали лош пример на подобен отдел. Но добрият пример е от изключителна полза за предприятието. Добре обученият и готов за незабавно поемане на трудовите задължение специалист е мечта на всяко учебно заведение, дори и на най-реномираното. За съжаление, в света на бурни технологии, глобализация, продължаваща на приливи и отливи икономическа криза, е трудно да се постигне абсолютен синхрон между бизнеса и образованието относно изискванията за актуалните компетенции на пазара на труда. Иначе как да си обясним един парадокс, наблюдаван през последните години – расте броят на безработните, но в някои времеви периоди  расте и броят на незаетите работни места? Този парадокс се демонстрира графически чрез Кривата на Беверидж. Паралелното нарастване през някои месеци и тримесечия на тези два показателя означава, че бизнесът не „засмуква” кадри от пазара на труда, а то, от своя страна, означава, че на пазара на труда няма лица с нужните умения.  Следователно, тези умения трябва да се доразвиват, надграждат или научават от началото. В случай на предприятие с наети вече лица отдел „Развитие и обучение” ще има отговорната, а понякога и стратегическа, задача да открива /сега е модерно да се казва – идентифицира/ липсващите или недостатъчни умения у персонала и да създаде отлични условия за изграждането или надграждането им. А статистиката показва, че при коректно  и адекватно диагностициране, планиране и провеждане на обучението финансовите резултати се подобряват.

 

 

Leave a Reply

Последни публикации