Последни публикации

Нива на заплатите извън фирмата

Въпрос № 4 от Синдикален активист:  Откъде да се информирам за нивата на заплатите извън фирмата? Предстоят ни преговори по нов Колективен трудов договор и, за да успеем да защитим интересите на работещите във фирмата ни, трябва да бъдем убедителни посредством  доказателства.

Отговор:  Явно, не сте поставили сериозно въпроса на вашата синдикална централа. Те отлично знаят откъде да се набавят такива доказателства. А и самите те провеждат или участват в такива проучвания, било за техни цели, било  съвместно в рамките на някаква международна програма.
Източниците за набавяне са следните:
1.    Поръчани и заплатени извлечения и справки от Националния статистически институт;
2.    Публикации от Националния статистически институт;
3.    Официални публикации на Министерството на труда и социалната политика;
4.    Проучвания на работодателски организации, в които членува вашата фирма;
5.    Официални публикации на работодателски организации;
6.    Проучвания на съответната браншова организация;
7.    Проучвания на Синдикалните организации;
8.    Проучвания на научно-изследователски институти по проблемите на труда и по новости в конкретната промишленост;
9.    Периодични проучвания на големите консултантски компании в областта на човешките ресурси – платени;
10.    Доклади и отчети на Областната администрация;
11.    Доклади и отчети на Общинската администрация;
12.    Собствено проучване между колегите в бранша;
13.    Анализи и прогнози на авторитетни международни и европейски организации;
14.    Обяви за свободни работни места.

Leave a Reply

Последни публикации