Последни публикации

Как да стартирам свой бизнес без пари?

Въпрос № 9 от друг безработен:  Аз също съм безработен вишист, и макар и по- млад, не мога да си намеря работа по трудов договор. Заинтригува ме представената тук възможност.  Чух за нея, но не ми хареса, че трябва в новосъздадената фирма да назнача 3 човека. Това, което планирам, не осигурява работа за 3 човека, а максимум за 2. Моля за коментар.

Отговор: Не е задължително да започвате бизнеса си с 3 човека. Съгласно нормативните промени, които бяха приети  към 31.05.2012 год., можете да стартирате вашия бизнес по схема „Подкрепа за предприемчивите българи” по ОПРЧР дори само с 1 служител, например вие се самонаемате като служител в собствената си фирма. Така че не се притеснявайте, можете спокойно да пристъпите към изготвяне на проектното предложение с предвиждане на заетост на 2 служители. Ако имате колебания относно изготвяне на самото предложение, можете да се обърнете към нас за изясняване на вашите въпроси. Телефоните за контакт са подадени в меню „Контакти”.

 

 

Leave a Reply

Последни публикации