Последни публикации

Интервюто за работа – част Четвърта

 

Чек лист за проверка

 • Подчертайте факта защо точно вашата подготовка отговаря напълно на техните нужди.
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа.
 • Приемете предложението, само ако сте готови.
 • Не се обезкуражавайте
 • Опитайте се да преодолеете някои от опасенията.
 • Благодарете на интервюиращия.

 

Изпратете благодарствено писмо на интервюиращия!

(Име на интервюиращия) (Позиция)

(Компания) (Адрес) (Град)

 

Уважаеми (име на интервюиращия):

Благодаря ви за възможността да бъда интервюиран от вас. Нашата дискусия за позицията и (наименование на фирмата) потвърди желанието ми за работа във Вашата фирма. Бях впечатлен от (наименование на фирмата) и възможностите, които обсъдихме. Вярвам, че моите умения и опит биха имали добавена стойност за изпълнението на работата в компанията. Освен това, смятам че етиката в работата ми и ангажираността ще ми позволят да се справя отлично, за позицията за която съм квалифициран.

Благодаря ви отново, че отделихте време да се срещнете с мен и ми предоставихте възможност да науча повече за (наименование на фирмата). Бих приветствал възможността да работя за вашата фирма. Очаквам с нетърпение вашия отговор.

 

С уважение,

(Име) Дата

 

Важно!Изпратете на интервюиращия благодарственото писмо в рамките на следващите 24 часа

Внимание – какво трябва да запомним!

 1. Бъдете ентусиазирани.
 2. Подгответе си въпроси преди интервюто (изследващи компанията и работата).
 1. Дръжте сметка и за невербалните сигнали, които изпращате (стойка, усмивка, ръкостискане, поддържане на контакт с очите, поздрав, жестове и др.)
 1. Слушайте внимателно и говорете ясно. Избягвайте съкращения и специфичен – жаргонен език, който използвате при сегашния си работодател.
 1. Демонстрирайте гъвкавост и откритост към възможностите, предоставени от компанията.
 1. Облеклото ви трябва да е професионално, както и държането ви.
 1. Бъдете навреме.

 

Leave a Reply

Последни публикации