Последни публикации

Интервюто за работа – част Трета

Чек лист за проверкаimagesCAQRQGLK

 • Отидете сам
 • Запомнете имената
 • Мислете за езика на тялото
 • Бъдете уверени
 • Слушайте внимателно
 • Говорете позитивно
 • Реагирайте на интервюиращия
 • Дайте кратки отговори

Приключване на интервюто

 • Препотвърдете изискванията и отговорностите на позицията, така както вие ги разбирате и попитайте интервюиращия, дали вашите заключения са правилни. Ако е така, кажете на интервюиращия, че ще бъдете в състояние да решите най-важните предизвикателства на позицията. Още веднъж подчертайте и покажете как вашата подготовка и качества отговарят на техните нужди .
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа! Трябва да демонстрирате ентусиазъм за позицията, за да получите предложение.
 • Ако ви се направи предложение, приемете го само ако сте готови. Не трябва да приемате предложението веднага.
 • Не се обезкуражавайте, ако няма определена оферта отправена към вас или не е обсъждана конкретна заплата . Интервюиращият може би ще иска да се посъветва с висшестоящите или може да поиска да интервюира повече кандидати преди да вземе решение.
 • Попитайте интервюиращия дали бихте могли да предоставите и други доказателства, за да туширате евентуални опасения от негова страна.
 • Благодарете на интервюиращия за отделеното от него време и демонстрирано внимание към вас.

 

Leave a Reply

Последни публикации