Последни публикации

Има ли програма за безработен на прага на пенсионирането?

Въпрос  9: Здравейте! Има ли някаква програма за безработен, който се доближава до пенсионирането? Лично на мен ми остават още 1 година и 8 месеца. По професия съм висшист. Бих бил благодарен, ако ми отговорите. И дано пък отговорът ви да е положителен.

 

Отговор:  Да, има такава и тя е в сила от началото на 2012 год.  В Програмата могат да участват лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, на които не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж и до 16 месеца възраст за придобиване право на пенсия или до 16 месеца осигурителен стаж при навършена възраст за придобиване право на пенсия и не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на друго основание.

Лица от същата група с висок образователен статус и квалификация, с оглед използване на експертните им възможности, могат да бъдат назначавани като консултанти за подпомагане на работодателите. Целта е да се предава натрупания опит между генерациите.

Работодатели по Програмата са частни и държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, общински администрации, общински предприятия и др.

По тази програма се предоставят средства за възнаграждение на наетото лице и дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя за времето, през което е било на работа, но за не повече от 24 месеца.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Последни публикации