Последни публикации

Еднакви стартови заплати за еднакви позиции или не

Въпрос № 3: Предстои ни назначаване на няколко работника  на еднаква длъжност. Трябва ли да им дадем еднаква стартова заплата?

Отговор: Да, при следните еднакви условия:

–          Изисквано образование за заеманата длъжност;

–          Изискван опит за заеманата длъжност;

–          Допълнителни умения, подпомагащи извършването на дадената работа.

Не, при липса на еднаквост на горните условия.

Пример:  Единият новоназначен отговаря и на двете изисквания за длъжността –  образование и опит. Освен това има правоспособност на мотокарист, което би облегчило работата в някои пикови моменти. Другият новоназначен отговаря на изискванията за  образование и опит, третият – само на това за образование. Съветвам да се определят три различни стартови възнаграждения, като най-високото – за първия работник, а най-ниското – за третия.

Leave a Reply

Последни публикации