Последни публикации

Допринася ли добрият стил на служителите Ви за повишаване на имиджа на Вашата компания?

Преди години работех в друг континент по междудържавен договор. Бях силно изумена, когато научих, че един от основните показатели за ежегодното ми оценяване  бе „добрият външен вид”. Тогава, признавам си, това ми се видя твърде странно, дори абсурдно, но сега при „клатушкащия” се свободен пазар реалистично оценявам  тежестта на този показател в представянето на служителя като индивид и на фирмата като цяло. Не е приятно, когато влезеш в офис и те посрещне служителка, разсъблечена като за плажа, или служител, облечен като за изкачване на Хималаите.

Има стара българска поговорка „По дрехата посрещат, по ума изпращат”. В период на икономическа криза битката за клиента, потребителя  било то корпоративен, колективен или индивидуален, става все по-ожесточена. Всяка бизнес-единица се стреми да оцелее, а за да оцелее, трябва да продава продукти или услуги, а за да продава, трябва да внушава надеждност, професионализъм, просперитет, а за да  внушава, трябва за използва широк спектър от разнородни малки и големи, видими и невидими, основни и допълнителни, директни и индиректни „лостове”. Добрият външен вид е един  малък, видим, допълнителен и индиректен лост, все още слабо осъзнат по значение. При съществуващата динамика на бизнес-процесите обикновено няма време за изглаждане на първото създадено лошо впечатление, защото клиентът има богат избор от други опции. Впечатлението, което оставяме у клиента, трябва отначало докрай да бъде перфектно. Така че в по-нови времена цитираната българска поговорка би трябвало да придобие ново звучене – „По всичко посрещат и по всичко изпращат.”

 

 

One Response to “Допринася ли добрият стил на служителите Ви за повишаване на имиджа на Вашата компания?”

Leave a Reply

Последни публикации