Последни публикации

Гост-експерти

Екатерина Димитрова

Кати има специализация по Организационен анализ и трудови отношения в Женевския Университет, Швейцария. Завършва магистратура  по Социални науки в Университета в Лозана, Швейцария. Основен фокус в работата й: междуличностни и междуекипни конфликти на работното място, трудова медиация, организационна култура, организационен одит, лидерство, властови взаимоотношения в работните екипи, вътрешни комуникации, ефективност на фирмени обучения. Притежава сериозен опит от участия в мащабни проекти на големи международни организации. Автор и съавтор на публикации в авторитетни издания в Испания, Германия и Швейцария. Говори френски, английски, испански, руски, български.

 

Silvanna Topete / Силванна Топете

Hold Master’s degree in Industrial /Organizational psychology and currently enrolled in a Ph.D. program. Extensive experience  includes training and development of therapists that work for children andadults with developmental disabilities, developing effective therapy plans and programs, students’ counseling and career development, and familiar with online learning systems. Ability to develop and implement curriculum and effective lesson plans, and employ a variety of instructional techniques.  Accomplished, resourceful and diversely qualified professional with systematic andresults-driven approach.

Speaks English, Bulgarian and is currently learning Spanish.

Past volunteer services at Working Against violence, Inc (WAVI) Women’s shelter and Youth and Family Services-Summer Program for Young Girls.

Leave a Reply

Последни публикации