Последни публикации

Въвеждане на справедлива бонусна система

Въпрос № 13 от Управител на Фирма: Как да въведа такава бонусна система, че да бъде справедлива?

За да бъде бонусната система справедлива, тя трябва да е измерима. Иначе ще породи вълна от коментари за „мои и твои”.  Но аз бих добавила още, че тя трябва да е и ефективна. Бонусът трябва не само да покаже на работещия, че е адекватно оценен, но и да го накара да дава и в бъдеще в дългосрочен план най-доброто от себе си, така както ние обичаме да казваме, да го стимулира да бъде отдаден на фирмата. Проектирането на една бонусна система зависи от това, което целим да запазим, подобрим или да развием. В зависимост от обхвата системите биват системи за индивидуално, екипно или фирмено премиране, в зависимост от измеримостта – системи по критерии или по цели, в зависимост от периодичността  –  месечни, тримесечни, годишни. Колегата Управител трябва да реши какъв тип система по обхват, измеримост, периодичност иска да въведе , а след това да определи много внимателно в съдействие с отдел / специалист Човешки ресурси и другите ръководители от първо ниво критериите и целите, да създаде точкуване и връзка с конкретния размер на бонуса. Напрмер, при максимална обща оценка  на екипното представяне се дава 100 % от определения бонус, при минимална – 0 %, при средна оценка – 50 % и т.н. Разбира се, тук има много варианти, може да се прояви много  творчество. Важното е тези критерии да бъдат по възможност измерими и относими към извършвания трудов процес,  а целите  – реалистични, постижими, измерими, с определен срок за изпълнение и прозрачни.

 

Leave a Reply

Последни публикации