Последни публикации

Въвеждане на санкция за работещите при съгласие за полагане на труд без трудов договор

Предлаганата мярка ще послужи като шокова терапия и ще даде огромен ефект! Досега се даваше възможност законът да се нарушава, което и се случваше в повечето случаи. Сега тази вратичка може би ще се затвори. Иначе излиза, че аналогично в разпространението на наркотици, например, едната страна е невинна, а другата – виновна. Нарушава се изначалното понятие за престъпване на закона.

По мое мнение самите работодатели ще ограничат предлагането на работа без договор, виждайки, че нещата се затягат. Тъй като работещите при такива условия в повечето случаи не реагират, ако ситуацията останеше при същия правен режим, тя нямаше да се промени и след десетина години. Ето го примера от предния коментар с нечовешките условия на работа. Никой не реагира ……. Е, тогава трябва да реагира държавата! По-добре е сега моментно някои да останат без работа, отколкото оттук нататък да им се предлага все такава нелегална работа.

Страните, които приложиха шоковия метод в доста аспекти от икономиката, преминаха успешно през преходния период и сега ги наричаме отличници. Време е и ние да излезем от графата „тройкаджии“!

 

Leave a Reply

Последни публикации